Det går att söka två typer av stipendium, Entreprenörsstipendium för företagare
och Forskningsstipendium för forskare inom företagsutveckling.
Stipendiernas storlek varierar mellan
50 000 - 500 000 kronor.

Entreprenörstipendium
Ansökningar skall röra personer som är entreprenörer med registrerade bolag. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta personer som gör och har gjort framstående insatser inom nyföretagande och företagsutveckling, gärna med inriktning på logistik och ergonomi.
Observera att medel endast kan ges till utbildningsinsatser. Stipendium beviljas inte för marknadsföring, investeringar och löner.

Vi vill att:
• Du ska ha visat prov på gott affärsmannaskap
och innovativt tänkande

• Du ska bedömas ha vilja och goda möjligheter
att nå framtidsvisionerna för ditt företag

• Du ska ha visat prov på en extraordinär
förmåga och drivkraft
Forskningsstipendium
Ansökningar gäller forskningsprojekt inom företagsutveckling, med inriktning mot logistik,
innovation, kvalitet eller internationalisering
samt ergonomi och design.
Du som forskare måste vara knuten till högskola
eller universitet i Sverige.
För mer information se under flik Ansökan.Läs de senaste nyheterna om Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse.