SENASTE NYTT
2017-11-14

Stipendieutdelningsdagen 2017-11-14
Foto: Jerry Stridh

2017 års entreprenörsprisvinnare:Motiveringar:
Moa Gürbüzer, MRG Wines AB i Göteborg för att med stort socialt ansvar framgångsrikt byggt upp en lönsam internationell verksamhet inom alkoholfria drycker. Hon tilldelas 200 tkr för att gå utbildning inom Executive Management och Digital Marketing.http://www.mrgwines.com/

Johan Hallenby, Viscus AB i Göteborg för att med stor drivkraft effektiviserat hälsofrämjande åtgärder för storföretags anställda. Han tilldelas 370 tkr för att genomföra en EMBA utbildning i Göteborg.http://viscus.se/

Rikard Persson, SportAdmin i Scandinavien AB i Malmö för att framgångsrikt utvecklat ett verktyg för att effektivisera administration och logistik i föreningar. Han får 150 tkr för att läsa projektledning inom IT.https://www.sportadmin.se/

Richard Wahlström, Q & Q Labs AB i Mölndal för att framgångsrikt utvecklat företaget inom kundfokuserade laboratorieanalyser. Han erhåller 65 tkr till olika kurser för att stärka sin chefsroll.https://www.qandqlabs.se/

2017 års forskarstipendiater:Motiveringar:
Mary Hägg, Tandläkare och Medicine Dr vid Umeå/Uppsala universitet har tilldelats 400 tkr för sin forskning kring ett verktyg för att reducera snarkning.

Lisa Melander, PhD vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, avdelning Supply and Operations Management, har tilldelats 200 tkr för grön innovation i svenska industriföretag.

Sabina Braun, Doktorand vid Svenska Lantbruksuniversitetet i Uppsala har tilldelats 150 tkr för sin forskning kring förbättrad gödslingsrådgivning.

2016-11-15

Stipendieutdelningsdagen 2016-11-14
Foto: Jerry Stridh

2016-års stipendiater är nu korade. I år premierades tre framgångsrika entreprenörer och tre lysande forskare. Tillsammans fick de dela på över 1 600 000 kronor.

Familjen vill rikta ett stort tack till alla nya stipendiater, tidigare års vinnare, övriga gäster samt Gosskören och personalen på GTS som gjorde vår eftermiddag/kväll fantastisk.

Tack även till fotograf Jerry Stridh, Ljungh's Blommor som även i år band våra fina buketter och Anders Bodebeck som handskrev diplomen till entreprenörsprisvinnarna.

2016 års vinnare:

Jonas Lindlöf, Jenny Bäckstrand, Sanna Arnfjorden Vadström, Peetra Magnusson, Alexandra Ahlstedt och Christer Sigurd.

2016 års entreprenörsprisvinnare:Motiveringar:
Christer Sigurd, entreprenör och VD för ETP Kraftelektronik AB har tilldelats 200 tkr för att gå en ledarskapskurs på Stockholm School of Economics Executive Education. Utbildningen är ett led i vidareutvecklingen av hans snabbt växande bolag ETP Kraftelektronik AB, proffs på drivlinor.http://www.etpab.se/

Sanna Arnfjorden Vadström, entreprenör och VD för INTAB Interface-Teknik AB har tilldelas 200 tkr för att genomgå ledarskapsutbildning, strategiutveckling vad gäller prissättning samt apputveckling. Målet är att familjeföretaget inom mätteknik vidareutvecklas och anpassas till framtida marknad.http://intab.se/

Alexandra Ahlstedt, entreprenör och ägare av Ernst Forssell AB har tilldelats 75 tkr för att genomgå utbildning inom marknadsföring och affärsutveckling. Målet är att familjeföretaget inom smyckeshandel vidareutvecklas och anpassas till e-handel.http://www.ernstforssell.se

2016 års forskarstipendiater:Motiveringar:
Jenny Bäckstrand, Teknologie doktor samt universitetslektor vid Tekniska Högskolan i Jönköping, Avdelningen för Industriell organisation och produktion har tilldelats 400 tkr för att möjliggöra forskning om strategiskt inköp och logistik för ökad konkurrenskraft samt bättre totalkostnad för tillverkande industri. Detta skall ske genom kunskapsutbyte med universiteten i Eindhoven respektive Rotterdam.

Ludvig Lindlöf, Doktor vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Teknikens ekonomi och organisation har tilldelats 350 tkr för framtagning av nya modeller och metodiker för att stödja systematisk kunskapsutveckling i produktutvecklingsorganisationer.

Peetra Magnusson, PhD vid Uppsala Universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi har tilldelats 500 tkr för utveckling av en innovativ modell för avancerad analys av biologiska läkemedel, som kan innebära stora kostnadsbesparingar för industrin samt möjliggöra patentering.

Förra årets vinnare berättar om vad de använt sina stipendiepengar till…

Entreprenör Ulf Månsson

Entreprenör Jonas Corné

Forskare Jerker Lessing

Forskare Malin Löfving

Forskare Mikael Syväjärvi

Forskare Andreas Gerward/Kjell Olmarker

Mingel & middag:

2016-10-20

2016-års stipendiater är nu utsedda och har erhållit besked. Utdelningen kommer att äga rum den 14/11. Vi tackar alla andra som sökt för visat intresse och önskar er lycka till i framtiden!

2016-09-19

Vi kan med glädje meddela att en av stiftarna nominerats till Women's Boards Awards 2016. Läs mer här.

2016-01-12

Angela Wulff, vinnare av vårt forskarstipendium år 2014 har premierats igen av Åforsk entreprenörsstipendium i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks. Läs mer här.

2015-12-08

Läs artikel i DI om våra första års entreprenörprisvinnare Kersti Kempe & Ewa Romö, grundare till Popomax AB: Klicka här.


Louise Warme, vår forskarstipendietagare år 2014 är nr 2 på listan som årets stjärnskott. Se vidare artikel i Veckans affärer: Klicka här.

2015-11-16

Nu finns filmen "The Atlet Story" att se! Klicka här.

2015-års vinnare av stiftelsens entreprenörspris är nu korade. Fredag den 13/11 fick alla ta emot sina stipendier vid en familjär tillställning på Villa Johanneberg i Göteborg. I år premierades 2 drivande entreprenörer och 5 entusiastiska forskare. Tillsammans fick de dela på 1 600 000 kronor.
Familjen vill rikta ett stort tack till alla nya stipendiater, tidigare års vinnare, övriga gäster, underhållare och personalen på Villa Johanneberg som gjorde att vi fick en fantastisk eftermiddag tillsammans!
Även tack till fotograf Jerry Stridh som fotograferade under hela ceremonin och Ljungh's Blommor som band de fina buketterna och Anders Bodebeck som varje år gör våra vackra handskrivna diplom till entreprenörsprisvinnarna.


Villa Johanneberg
Foto: Jerry Stridh


2015 ÅRS ENTREPRENÖRSTIPENDIATER


Entreprenör Jonas Corné, Greenbyte AB & entreprenör Ulf Månsson, Lumagate AB
Foto: Jerry Stridh


Motiveringar för 2015 års entreprenörsstipendiater

Ulf MÅNSSON, LumaGate AB – 300 000 kr
Ulf Månsson, entreprenör och VD för LumaGate AB, ett IT-konsultbolag i Stockholm som genomför strategiska och tekniska projekt för kunder. Ulf tilldelas 300 000 kr för att gå en ledarskapsutbildning vid Harvard Business School, USA.Foto: Jerry Stridh

Jonas CORNÉ, Greenbyte AB – 200 000 kr
Jonas Corné, entreprenör och har byggt upp Greenbyte AB i Göteborg, med fokus på mjukvarulösningar för förenklad datahantering inom förnyelsebar energi.
Jonas tilldelas 200 000 kr för att läsa ett Executive Program for Growing Companies vid Stanford University, USA.Foto: Jerry Stridh

2015 ÅRS FORSKARSTIPENDIATER


Malin Löfving, Björn Oskarsson, Mikael Syväjärvi, Jerker Lessing, Kjell Olmarker
Foto: Jerry Stridh


Motiveringar för 2015 års forskarstipendiater

Kjell OLMARKER – 300 000 kr
Professor vid Göteborgs Universitet tilldelas 300tkr för delfinansiering av ett projekt för en helt ny behandling av kronisk ryggsmärta.Foto: Jerry Stridh

Malin LÖFVING – 300 000 kr
Universitetslektor vid Jönköpings tekniska högskola tilldelas 300 tkr för att bidra till utveckling av en modell enligt Hoshin Kanri (HK), som ska leda till ett förbättrat lednings- och strategiarbete på företag. HK kan beskrivas som ett komplement till Lean production.Foto: Jerry Stridh

Jerker LESSING – 200 000 kr
Licensierade forskare vid Lunds tekniska högskola tilldelas 200 tkr för gästforskning vid Stanfords Universitet i USA. Han ska fördjupa sina kunskaper och sprida kunskap kring produktstrategier och förändrade affärsmodeller vid industriellt byggande.Foto: Jerry Stridh

Björn OSKARSSON – 200 000 kr
Universitetsadjunkt Björn Oskarsson vid Linköpings universitet tilldelas 200 tkr för att utveckla logistikutbildningen inom högre utbildning – att kunna identifiera vilka trösklarna är för att ta till sig viktig logistikkunskap.Foto: Jerry Stridh

Mikael SYVÄJÄRVI – 100 000 kr
Docent vid Linköpings universitet har tilldelas 100 tkr för att studera hur grafen går från forskning till marknad. Grafen resulterade i Nobelpriset i fysik 2010 och nu satsar EU och Sverige på innovation av ämnet.Foto: Jerry Stridh

Stipendieutdelningsdagen 2015-11-13
Foto: Jerry StridhAlla glada pristagare


Registrering på Villa Johanneberg


Mingel


Mingel


Mingel


Mingel

Välkomna till vår stiftelseutdelning!

Förra årets vinnare berättar om vad de använt sina stipendiepengar tillEntreprenör Eric Abbing och styrelseledamot Ingrid Thulin


Forskare Charlotta Johnsson


Forskare Kajsa Simu


Forskare Evelina Vågesjö


Forskare Louise Warme


Forskare Marcus Holgersson


Forskare Angela Wulff

Årets entreprenörprisvinnare berättar om sina bolagUlf Månsson, LumaGate AB


Ulf Månsson & styrelseordförande Marianne Brismar


Jonas Corné, Greenbyte AB


Jonas Corné och styrelseordförande Marianne Brismar

Årets forskarstipendiater berättar om sin forskningForskare Mikael Syväjärvi


Mikael Syväjärvi & styrelseledamot Monica Eklund


Forskare Björn Oskarsson


Forskare Jerker Lessing


Forskare Malin Löfving


Malin Löfving & styrelseledamot Lilian Wiegner


Forskare Kjell Olmarker

Middagen

Julia Roempke & Christoffer Lindahl sjöng Ted Gärdestads låtar

Vi utbringar en skål för Knut & Ragnvi Jacobsson!

2014-11-19

2014 års stipendieutdelning gick i år av stapeln på Villa Överås i Göteborg. Under den trevliga ceremonin delades hela 1 500 000 kr ut till fem entreprenörer och sex forskare.

2014 ÅRS ENTREPRENÖRSTIPENDIATER


Annelie Lundström, Mikael Artursson, Emma Pihl, Peter Jönsson, Erik Abbing

Motiveringar för 2014 års entreprenörsstipendiater

Peter JÖNSSON, CVK AB – 160 000 kr
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Peter Jönsson för att i studera vid Chapman University, USA samt besöka gruvindustrin i framför allt Australien och Sydamerika.

Erik ABBING, 3eflow AB – 100 000 kr
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Eric Abbing för att gå del av en MBA som ett led i utvecklingen av sitt bolag 3e flow och därigenom möjliggöra för ytterligare expansion.

Mikael ARTURSSON, Minalyze AB – 50 000 kr
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Mikael Artursson för att delta i det internationella utvecklingsprogrammet Born Global.

Annelie LUNDSTRÖM, Minalyze AB – 50 000 kr
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Annelie Lundström för att delta i det internationella utvecklingsprogrammet Born Global.

Emma PIHL, Inspirera & Co AB – 50 000 kr
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Emma Pihl för att gå Kairos Futures Framtidsprogram i syfte att utveckla sin kompetens inom framtidsstrategier och omvärldsanalys.2014 ÅRS FORSKARSTIPENDIATER


Louise Warme, Kajsa Simu, Angela Wulff, Marcus Holgersson, Evelina Vågesjö
Frånvarande: Charlotta Johnsson


Motiveringar för 2014 års forskningsstipendiater

Louise Warme – 300 000 kronor
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats legitimerade läkare och forskaren Louise Warme vid Institutionen för medicin, enheten för innovation och entreprenörskap vid Göteborgs universitet för att delfinansiera hennes forskarutbildning inom behovsrelaterad innovation inom medicinteknik.

Angela Wulff – 300 000 kronor
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats professor Angela Wulff vid Göteborgs universitet enheten för biologi och miljövetenskap för att göra det möjligt att via Entreprenörskolan på Chalmers arbeta vidare med sitt projekt att industriellt framställa biobränsle via mikrolager.

Marcus Holgersson – 150 000 kronor
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats Tekn. Dr/Postdoc-forskare Marcus Holgersson vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, enheten för teknikens ekonomi och organisation för att möjliggöra gästforskning vid Stanfords universitet i USA och därmed fördjupa sina kunskaper kring immateriella tillgångar och rättigheter för innovation och entreprenörskap.

Kajsa Simu – 130 000 kronor
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats Adjungerad lektor Kajsa Simu vid Luleå Tekniska universitet i Luleå för att delta i Lean management tränings/utbildningsveckor i Tokyo, Japan, för att på så vis kunna effektivisera byggprocesser.

Charlotta Johnsson – 125 000 kronor
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats Adjungerad professor Charlotta Johnsson vid Lunds tekniska högskola, enheten för Reglerteknik i Lund att användas för resor till UC Berkeley för att i samarbete med dem utveckla en undervisningsmetod för entreprenörskap.

Evelina Vågesjö – 100 000 kronor
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats doktorand vid Uppsala universitet, Medicinska fakulteten Evelina Vågesjö att användas för MBA-studier vid Heriott-Whyatt University i Edinburgh, Scotland för att utveckla en innovativ metod för att förbättra sårläkning.2014-03-03

Glädjande kan vi meddela att Pernilla Lindskog, vinnare av vårt forskar stipendium år 2012, har fått sin licentiatexamen, efter att hon presenterat sin avhandling
"Kan lean bli hållbart i svensk sjukvård? Om betydelsen av delaktighet och tydlighet".
Läs gärna mer på länken: http://kth.diva-portal.org


Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse har utsett 2013-års stipendiater.

Vi tackar alla som sökt våra stipendier. Välkomna att söka på nytt!


2013 ÅRS STIPENDIATER


Anders Hedberg, Maria Björklund, Eric Göransson, Jonas Berggren
Anders Hedberg, Marianne BrismarAnders Hedberg
Maria Björklund, Lilian WiegnerMaria Björklund
Eric Göransson, Marianne BrismarEric Göransson
Marianne Brismar, Jonas Berggren, Lilian WiegnerJonas Berggren
Marianne BrismarRagnvi Jacobsson

Motivering Maria Björklund:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons forskningsstipendium har tilldelats Maria Björklund för att användas inom projektet ”Innovativa vägar mot hållbarare och konkurrenskraftiga logistiktjänster”. Hon önskar stötta företag i att identifiera de affärsmöjligheter som finns i ett proaktivt logistiskt hållbarhetsarbete vad gäller både ekonomi, miljö liksom sociala aspekter. Medlen är tänkta att användas för spridning av forskningsresultaten.

Motivering Anders Hedberg:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Anders Hedberg för sitt arbete med att skapa ett praktiskt verktyg för riskminimering inom lantbruket. Produkten möjliggör kostnadsbesparingar för kunden och bidrar till ett långsiktigt hållbart jordbruk. Anders Hedberg avser ta relevanta block i en executive MBA i syfte att stärka ledarskapet.

Motivering Eric Göransson:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Eric Göransson för att via besök på mässor och i gruvor ge möjlighet till bättre kunskap om marknaden för sprutbetongsimulatorer avsedda för gruv- och tunnelindustrin. Produkten möjliggör en säker drift och har en stor potential internationellt.

Motivering Jonas Berggren:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Jonas Berggren för sitt arbete med att bygga ett konkurrenskraftigt företag av Eilogistik AB. Jonas Berggren avser att gå en ledarutbildning i syfte att kunna vidareutveckla sitt ledarskap.2012 ÅRS STIPENDIATER


Ewa Romö, Kersti Kempe, Marianne Brismar

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Entreprenörsstipendium år 2012 tilldelades

Kersti Kempe och Ewa Romö, grundare och ägare av Popomax AB som utvecklar vardagliga funktionella produkter, bl.a. Glimmis® reflexer.

Motiveringen är:

Kersti Kempe och Ewa Romö har tilldelats Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons Entreprenörsstipendium 2012. De belönas för sin drivkraft och fokusering på att bygga upp
ett företag som konstruerar, tillverkar och säljer
användbara och konkurrenskraftiga konsumentprodukter. Med mod har de satsat på en tillväxt nationellt och internationellt.


Årets forskningsstipendium har tilldelats

Pernilla Lindskog för hennes forskning kring att förbättra flödet inom vården.
Detta genom en metod (Lean production) som sedan länge används inom industrin
bl.a. på Atlet AB.


Lilian Wiegner, Pernilla Lindskog


Stipendiaterna och stiftarna


Bakre raden: Marianne Brismar, Monica Eklund, Lisbeth Jacobsson, Lilian Wiegner, Margaretha Jacobsson

Främre raden: Ragnvi Jacobsson, Kersti Kempe, Ewa Romö, Pernilla Lindskog