NUVARANDE STYRELSE
ORDFÖRANDE:

Marianne Brismar

LEDAMÖTER:

Monica Eklund
Lilian Wiegner
Margaretha Jacobsson
Ingrid Thulin

STIFTARNA:

Familjen Knut och Ragnvi Jacobsson