VÅRA STIPENDIATER
Det går att söka två typer av stipendium, Entreprenörsstipendium för företagare
och Forskningsstipendium för forskare.
Stipendiernas storlek varierar mellan
50 000 - 500 000 kronor.

Entreprenörstipendium
Ansökningar skall röra personer som är entreprenörer med registrerat bolag.
Observera att medel är personliga och kan endast ges till utbildningsinsatser. Stipendium beviljas inte för marknadsföring, investeringar och löner.

Vi vill att:
• Du har ett registrerat bolag i Sverige
• Du kan visa två på varandra följande årsbokslut för ditt företag
• Bolaget har en inrikting om stödjer ett eller flera områden av logistik, innovation, kvalitet, internationalisering, ergonomi och design.

Viktiga kriterier är:
• Affärsmannaskap
• Drivkraft
• Bärighet i din vision och affärsidé
• Innovationshöjd
• Behov på marknaden
Forskningsstipendium
Ansökningar gäller forskningsprojekt inom företagsutveckling, med inriktning mot logistik,
innovation, kvalitet eller internationalisering
samt ergonomi och design.
Du som forskare måste vara knuten till högskola
eller universitet i Sverige.

Viktiga kriterier är:
• Affärsmannaskap
• Drivkraft
• Bärighet och realism
• Innovationshöjd
• Löser din forskning ett viktigt problem?

För mer information se under flik Ansökan.Läs de senaste nyheterna om Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse.