Frågor och svar

Entreprenörer

Svar: Stiftelsen delar ut stipendium till Entreprenörer för just utbildning så dina chanser är goda att erhålla stipendium givet övriga kriterier är uppfyllda.

Svar: Att ”endast” vara delägare är OK för att erhålla stipendium givet att ditt delägarskap innebär att du har en tydlig påverkan på ditt företags utveckling.

Svar: Tyvärr kan inte stiftelsen ge stipendium för att ersätta produktutvecklingskostnader och ev. konsulter kopplat till utvecklingsprojekt. 

Svar: Stiftelsen delar ut stipendier till entreprenörer som äger eller deläger sitt bolag. Kan vi se att bolaget har en positiv resultatutveckling är detta ett plus. 

Svar: Stiftelsen kan endast ge entreprenörsstipendium till utbildning dvs det går inte att erhålla stipendium för att betala vare sig patent eller patentjurister.

Svar: Du kan erhålla stipendium för att gå utbildning i t.ex. marknadsföring. Men eftersom ditt bolag är nystartat kan vi inte ge dig stipendium detta år. Vi vill se minst 2 på varandra följande reviderade bokslut.. 

Svar: Vi ser gärna att entreprenören framför allt har affärsmannaskap och drivkraft, men det är också viktigt att affärsmodellen fungerar.

Läs mer på hemsidan om stiftelsen ändamål och instruktionerna för ansökan.

Forskare

Stiftelsen medger stipendium till forskare inskrivna vid svenskt universitet eller högskola, så i ditt fall tyvärr inte. 

Stiftelsen medger stipendium till forskare inskrivna vid svenskt universitet eller högskola, så i ditt fall tyvärr inte. Däremot kan du – om du är ägare alt. delägare av företaget – söka stipendium, i egenskap av Entreprenör, för att studera något specifikt ämne ytterligare.

Vi ser inget hinder att dela ut stipendium till samma projekt men till olika forskare, givet att forskningen fortfarande håller sig inom ramen för stiftelsens ändamål etc.

Vi ser att forskaren framför allt har drivkraft, men det är också viktigt att visionen har bärighet och att det är tydligt vad forskaren vill göra med stipendiet. Läs mer på hemsidan om stiftelsens ändamål och instruktionerna.