Ansökan

Två entreprenörer gratulerar varandra

Instruktioner

Sök något av våra stipendier i syfte att utveckla dig själv och därmed stärka ditt företag och/eller forskningsprojekt.

Läs instruktionerna innan du söker!

1/3 – 31/7

Datum för ansökan

Sök innan den 31/7

1/10 – 31/10

Datum för beslut

Årets stipendiater meddelas personligen

15/11

Datum för stipendieutdelning

Årets prisceremoni

Entreprenörs­stipendium

Två entreprenörer gratulerar varandra

Ansökningar skall röra personer som är entreprenörer med registrerat bolag. Observera att medel är personliga och endast kan ges till utbildningsinsatser. Stipendium beviljas inte för marknadsföring, investeringar och löner.

Viktigt är att:
• Du har ett registrerat bolag i Sverige
• Du kan visa två på varandra följande årsbokslut för ditt företag
• Bolaget har en inrikting som stödjer ett eller flera områden av logistik, innovation, kvalitet, internationalisering, ergonomi och design.

Huvudkriterier:
• Entreprenörsanda
• Drivkraft
• Bärighet i din vision och affärsidé
• Innovationshöjd
• Behov på marknaden

Forsknings­­stipendium

Forskare vid dator

Ansökningar gäller forskningsprojekt inom företagsutveckling, med inriktning mot logistik, innovation, kvalitet eller internationalisering samt ergonomi och design. 

Huvudkriterier:
• Knuten till Svenskt Universitet/högskola
• Entreprenörsanda
• Drivkraft
• Forskningen löser ett viktigt problem
• Bärighet och realism
• Innovationshöjd

Frågor