Historik

År 1957 hade den då 34-årige civilingenjören Knut Jacobsson kommit en bit på en lovande karriär, först inom ASEA, sedan Volvo. Han hade ett stort intresse för produktion liksom för logistik kring och hantering av komponenter.

I den unge Knut Jacobsson bodde dock en sann entreprenör – han brann för att skapa något eget. Utan startkapital – men med en studieskuld på 17 000 kronor – lämnade han Volvo och grundade sitt företag, Elitmaskiner, med visionen att starta försäljning av motorsågar. Det gjorde dock samtidigt tre större konkurrenter. Marknaden för truckar bedömdes som mer omogen, varför han istället konstruerade en elektrisk truck för pallhantering.

Den första handstaplaren kom 1958

Olof Palme på besök år 1985

Ingen i hans omgivning trodde helhjärtat på idén att starta verksamheten – med ett undantag: hustrun Ragnvi. Från första dagen till den dag företaget såldes, 50 år senare, fanns hon vid hans sida i företaget.

”The Atlet Story” – 2015. © Jerry Stridh

Hon gav den första trucken namnet Atlet för att den var stark och hållbar. Det blev också efter några år namnet på företaget. Atlet växte med 47 procent årligen under ett antal år och varefter 50 år Sveriges största familjeägda verkstadsföretag med över tusen anställda och en omsättning på nästan två miljarder kronor. De sista tretton åren i familjens ägo, var dottern Marianne Brismar framgångsrik VD för Atlet.

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse är grundad ur den fantastiska entreprenörsanda, som gav Atlet dess storlek och betydelse på världsmarknaden för materialhantering och logistik. Framgången grundades på en stark målmedvetenhet och önskan om att ge många människor arbete, men även på eget hårt arbete och ett ärligt affärsmannaskaps- och lönsamhetstänkande. Jordnära syn, enkelhet och kvalitet har varit viktiga ledord för Knut och Ragnvi genom hela deras gemensamma arbetsliv.

Stiftelsen väljer stipendiater bland de sökande personer, som bäst motsvarar den anda ur vilken Knut och Ragnvi Jacobsson utvecklade sitt livsverk.