När du besöker vår hemsida eller ansöker om något av våra stipendier behöver vi spara och hantera personuppgifter om dig. Personuppgiftsansvarig är stiftelsens ordförande

Besökare på vår hemsida

När du besöker vår hemsida sparas information om ditt besök i cookies. Främst handlar det om om att anpassa innehållet för den typ av enhet, webbläsare och skärm du använder, och för att analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar sådana identifierare och viss annan information från din enhet till de sociala medier (Youtube och Vimeo) som tillhandahåller viktigt innehåll på vår hemsida, och till trafikanalysföretag (som Google). Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster, vilket gör informationen till potentiella personuppgifter.

Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till personuppgiftsbehandling genom att kontakta oss.

Ansökande till stipendier

I och med ansökan till något av våra stipendier måste du samtycka till hantering av personuppgifter enligt GDPR. 

Information kring beviljade anslag för sökande sparas i det webbaserade ansökningssystem som tillhandahålls av SEB. Gallring av information om sökande och erhållna stipendium görs efter 7 år i enlighet med bokföringslagen.

En sammanställning av samtliga stipendiater som tilldelats medel från stiftelsen sparas i ett dokument med namn, ort, e-postadress, år för stipendium, belopp samt när denne redovisat användningarna av stipendiepengarna. Syftet är att följa upp stipendiaterna, kunna hantera alumninätverk, PR-material samt inbjudningar till kommande stiftelseutdelningar. Viss information om personer som erhåller stipendium noteras också i styrelseprotokoll. Dessa styrelseprotokoll sparas för all framtid.

Vidare kan styrelsemedlemmar komma att spara information om sökande i arbetsmaterial under och efter själva beredningsarbetet. Sådana data raderas årsvis.

Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till personuppgiftsbehandling genom att kontakta oss.

Foton

Foton på stipendiater publiceras på hemsidan, de omfattas av policyn för hantering av personuppgifter men kompletteras sedan GDPR trätt i kraft av ett skriftligt samtycke.

Foton från av Stiftelsen arrangerade tillställningar kan omfatta personer som inte uttryckligen samtyckt till hantering av personuppgifter. Stiftelsen tillämpar intresseavvägning som rättslig grund för publicering, då sådana tillställningar riktar sig till stipendiater och deras anhöriga samt stiftelsens intressenter, samt att både stiftelsen och framtida stipendiater är betjänta av att information om stipendier och stipendieutdelning når ut.

Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till personuppgiftsbehandling (samt justera ditt samtycke till publicering av foton) genom att kontakta oss.

Om cookies

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Som besökare på hemsidan informeras du om vår hantering och ett fortsatt besök innebär att du accepterar hanteringen.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till personuppgiftsbehandling genom att kontakta oss.