Kontakt

Frågor?

Aktuell styrelse

Ordförande:

Marianne Brismar

Ledamöter:

Monica Eklund
Lilian Wiegner
Margaretha Jacobsson
Niklas Hedin

Stiftare:

Familjen Knut och Ragnvi Jacobsson

Stiftelsen administreras av SEB.