Årets stipendiater 2019 är korade

Stipendiater 2019

Ikväll fick sju talangfulla stipendiater dela på närmare två miljoner kronor. Ceremonin hölls på Veras Gräsmatta i Vera Sandbergs Allé i Göteborg. Det är nu åttonde året i rad som stiftelsen delar ut årets entreprenörsstipendier, årets entreprenörspris samt FoU-stipendier. I år premierades tre entreprenörer och fyra forskare. Samtliga innovativa stipendiater med samhällsnyttiga lösningar helt i linje med Familjen Jacobssons filosofi.

Familjen Jacobsson tackar alla som var med och gjorde den här kvällen till en inspirerande och minnesvärd tillställning; stipendiater och övriga gäster, Håkan Simonsen, Fundraising Director på Chalmers, Grace som stod för musik och underhållning under kvällen samt personalen på Veras Gräsmatta och restaurang Wikanders. 

Tack även till Ljung´s blommor för vackra buketter och till Anders Bodebeck som formgivit handskrivna och personliga diplom.

2019 års entreprenörsprisvinnare

Anna Fritzson, Linus Bille och Christian Josefsson

Anna Fritzson Zuragon Sweden AB 
För sin målmedvetna, innovativa satsning på produkter och tjänster inom autonoma fordon. Hon får 435 000 kronor för att genomgå Executive MBA vid Handelshögskolan i Göteborg 

Christian JosefssonUptive Göteborg AB 
För att med gott affärsmannaskap ha byggt ett lönsamt bolag med innovativa digitala tjänster bland annat AR/VR och AI.  Han får 250 000 kronor för att genomgå ledarutbildning på Stanford University, Excecutive Program for Growing Companies. 

Linus Bille Eicorn AB 
För att med stor drivkraft och kreativitet ha byggt upp innovationsbolaget Eicorn AB. Han tilldelas 135 000 kronor för att genomgå Stanford Business Schools utbildning ”Managing Teams for Innovation and Success”.

2019 års forskarstipendiater

Joacim Rosenlund, Anna Eklöd, Frida Smith och Ala Pazirandeh Arvidsson

Anna Eklöf, universitetslektorLinköpings Universitet 
För forskningsprojektet ”Utveckling av visualisering och spel om ekologiska nätverk och ekosystemtjänster”  – Vi tycker det är intressant att med hjälp av spel kunna visualisera hur ekologiska nätverk och ekosystemtjänster hänger samman i syfte att uppnå några av
FN’s Globala Hållbarhetsmål. Hon får 366 000 kronor för att genomföra projektet.

Joacim Rosenlund, universitetslektor Linnéuniversitetet
För sitt forskningsprojekt ”Verktyg för cirkulär affärsmodellering” – Vi tycker det är intressant att studera erfarna ekoprenörers modell för en mer cirkulär affärsmodellering, som förebild för andra bolag. Han får 300 000 kronor för att genomföra projektet.

Ala Arvidsson (Pazirandeh)doktorChalmers Universitet
För sitt forskningsprojekt ”Inköp av innovation i svenska industriföretag: möjligheter och utmaningar”. – Vi tycker det är intressant att studera hur svenska industriföretag kan få mer kunskap om nya inköpskanaler, såsom start-ups och innovationshubbar. Hon får 300 000 kronor för att genomföra projektet.

Frida Smith, utvecklingsledare Regionalt cencercentrum väst
För att vidareutveckla forskningsprojektet ”Digi-Do” – ett digitalt verktyg som förbereder cancerpatient och anhörig inför och under strålbehandling. – Vi tycker idén med att använda digitala hjälpmedel för att underlätta för såväl cancerpatienter som dessa anhöriga är intressant och ligger i tiden. Hon får 200 000 kronor för att genomföra projektet.

Stipendiater från tidigare år deltog också och de som fått stipendium 2018 och 2017 berättade hur de har använt pengarna till givande ledarskapsutbildningar och spännande forskningsprojekt.

Fler nyheter