Licentiatexamen till forskarstipendiat

Published by Familjen Jacobssons stiftelse on

Knut och Ragnvi Jacobsson

Glädjande kan vi meddela att Pernilla Lindskog, vinnare av vårt forskarstipendium år 2012, har fått sin licentiatexamen, efter att hon presenterat sin avhandling.
”Kan lean bli hållbart i svensk sjukvård? Om betydelsen av delaktighet och tydlighet”.
Läs gärna mer på länken: http://kth.diva-portal.org

Categories: Nyheter