Licentiatexamen till forskarstipendiat

Glädjande kan vi meddela att Pernilla Lindskog, vinnare av vårt forskarstipendium år 2012, har fått sin licentiatexamen, efter att hon presenterat sin avhandling.
”Kan lean bli hållbart i svensk sjukvård? Om betydelsen av delaktighet och tydlighet”.
Läs gärna mer på länken: http://kth.diva-portal.org

Fler nyheter