Magdalena Smeds

Magdalena Smeds
Foto: Engstream

Forskningsstipendiat 2022

Magdalena Smeds, Dr vid Linköpings Universitet

Hon tilldelas 500 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Jag gjorde bara som jag blev tillsagd. När styrning i organisationer skapar försämring snarare än förbättring”.

Fler motiveringar

Intervjuer med stipendiater