Nu är det dags att söka stipendier för år 2023

Knut Jacobsson vid sin skrivmaskin.

Ansökningsperioden för 2023 har öppnat. Har du en annorlunda idé utanför boxen? Kan din affärsidé bli till en framgångsrik företagsamhet?

Stiftelsen delar årligen ut stipendier till utbildning för dig som entreprenör med registrerat bolag och för dig som har ett forskningsprojekt och är knuten till ett svenskt universitet.

För kunna söka något av våra stipendier behöver du ha en inriktning mot ett eller flera av följande områden: logistik, innovation, kvalitet, internationalisering, ergonomi och design. 

Beslut tas vid stiftelsens styrelsemöte i september och besked lämnas i början av oktober till de sökande som tilldelas årets stipendium.

Sök innan den 31 juli.

Fler nyheter