Stipendieutdelning 2012

Ewa Romö, Kersti Kempe, Marianne Brismar

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Entreprenörsstipendium år 2012 tilldelades:

Kersti Kempe och Ewa Romö, grundare och ägare av Popomax AB som utvecklar vardagliga funktionella produkter, bl.a. Glimmis® reflexer.

Kersti Kempe och Ewa Romö har tilldelats Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons Entreprenörsstipendium 2012. De belönas för sin drivkraft och fokusering på att bygga upp
ett företag som konstruerar, tillverkar och säljer användbara och konkurrenskraftiga konsumentprodukter. Med mod har de satsat på en tillväxt nationellt och internationellt.

Årets forskningsstipendium har tilldelats:

Pernilla Lindskog för hennes forskning kring att förbättra flödet inom vården. Detta genom en metod (Lean production) som sedan länge används inom industrin
bl.a. på Atlet AB.

Fler nyheter