Stipendieutdelning 2014

Entreprenörspristagare 2014

2014 års stipendieutdelning gick i år av stapeln på Villa Överås i Göteborg. Under den trevliga ceremonin delades hela 1 500 000 kr ut till fem entreprenörer och sex forskare. 

Motiveringar entreprenörspristagare:

Peter JÖNSSON, CVK AB – 160 000 kr
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Peter Jönsson för att i studera vid Chapman University, USA samt besöka gruvindustrin i framför allt Australien och Sydamerika.

Erik ABBING, 3eflow AB – 100 000 kr
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Eric Abbing för att gå del av en MBA som ett led i utvecklingen av sitt bolag 3e flow och därigenom möjliggöra för ytterligare expansion.

Mikael ARTURSSON, Minalyze AB – 50 000 kr
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Mikael Artursson för att delta i det internationella utvecklingsprogrammet Born Global.

Annelie LUNDSTRÖM, Minalyze AB – 50 000 kr
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Annelie Lundström för att delta i det internationella utvecklingsprogrammet Born Global.

Emma PIHL, Inspirera & Co AB – 50 000 kr
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Emma Pihl för att gå Kairos Futures Framtidsprogram i syfte att utveckla sin kompetens inom framtidsstrategier och omvärldsanalys.

Forskarstipendiater: Louise Warme, Kajsa Simu, Angela Wulff, Marcus Holgersson, Evelina Vågesjö
Frånvarande: Charlotta Johnsson

Motiveringar forskarstipendiater:

Louise Warme – 300 000 kronor
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats legitimerade läkare och forskaren Louise Warme vid Institutionen för medicin, enheten för innovation och entreprenörskap vid Göteborgs universitet för att delfinansiera hennes forskarutbildning inom behovsrelaterad innovation inom medicinteknik.

Angela Wulff – 300 000 kronor
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats professor Angela Wulff vid Göteborgs universitet enheten för biologi och miljövetenskap för att göra det möjligt att via Entreprenörskolan på Chalmers arbeta vidare med sitt projekt att industriellt framställa biobränsle via mikrolager.

Marcus Holgersson – 150 000 kronor
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats Tekn. Dr/Postdoc-forskare Marcus Holgersson vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, enheten för teknikens ekonomi och organisation för att möjliggöra gästforskning vid Stanfords universitet i USA och därmed fördjupa sina kunskaper kring immateriella tillgångar och rättigheter för innovation och entreprenörskap.

Kajsa Simu – 130 000 kronor
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats Adjungerad lektor Kajsa Simu vid Luleå Tekniska universitet i Luleå för att delta i Lean management tränings/utbildningsveckor i Tokyo, Japan, för att på så vis kunna effektivisera byggprocesser.

Charlotta Johnsson – 125 000 kronor
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats Adjungerad professor Charlotta Johnsson vid Lunds tekniska högskola, enheten för Reglerteknik i Lund att användas för resor till UC Berkeley för att i samarbete med dem utveckla en undervisningsmetod för entreprenörskap.

Evelina Vågesjö – 100 000 kronor
Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons Forskarstipendium har tilldelats doktorand vid Uppsala universitet, Medicinska fakulteten Evelina Vågesjö att användas för MBA-studier vid Heriott-Whyatt University i Edinburgh, Scotland för att utveckla en innovativ metod för att förbättra sårläkning.

Fler nyheter