Stipendieutdelningsdagen 2016

Stipendiater 2016

2016-års stipendiater är nu korade. I år premierades tre framgångsrika entreprenörer och tre lysande forskare. Tillsammans fick de dela på över 1 600 000 kronor. 

Familjen vill rikta ett stort tack till alla nya stipendiater, tidigare års vinnare, övriga gäster samt Gosskören och personalen på GTS som gjorde vår eftermiddag/kväll fantastisk. 

Tack även till fotograf Jerry Stridh, Ljungh’s Blommor som även i år band våra fina buketter och Anders Bodebeck som handskrev diplomen till entreprenörsprisvinnarna. 

Entreprenörspristagare

Motiveringar:
Christer Sigurd, entreprenör och VD för ETP Kraftelektronik AB har tilldelats 200 tkr för att gå en ledarskapskurs på Stockholm School of Economics Executive Education. Utbildningen är ett led i vidareutvecklingen av hans snabbt växande bolag ETP Kraftelektronik AB, proffs på drivlinor.http://www.etpab.se/

Sanna Arnfjorden Vadström, entreprenör och VD för INTAB Interface-Teknik AB har tilldelas 200 tkr för att genomgå ledarskapsutbildning, strategiutveckling vad gäller prissättning samt apputveckling. Målet är att familjeföretaget inom mätteknik vidareutvecklas och anpassas till framtida marknad.http://intab.se/

Alexandra Ahlstedt, entreprenör och ägare av Ernst Forssell AB har tilldelats 75 tkr för att genomgå utbildning inom marknadsföring och affärsutveckling. Målet är att familjeföretaget inom smyckeshandel vidareutvecklas och anpassas till e-handel.http://www.ernstforssell.se

Forskarstipendiater

Motiveringar:
Jenny Bäckstrand, Teknologie doktor samt universitetslektor vid Tekniska Högskolan i Jönköping, Avdelningen för Industriell organisation och produktion har tilldelats 400 tkr för att möjliggöra forskning om strategiskt inköp och logistik för ökad konkurrenskraft samt bättre totalkostnad för tillverkande industri. Detta skall ske genom kunskapsutbyte med universiteten i Eindhoven respektive Rotterdam. 

Ludvig Lindlöf, Doktor vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg,Teknikens ekonomi och organisation har tilldelats 350 tkr för framtagning av nya modeller och metodiker för att stödja systematisk kunskapsutveckling i produktutvecklingsorganisationer. 

Peetra Magnusson, PhD vid Uppsala Universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi har tilldelats 500 tkr för utveckling av en innovativ modell för avancerad analys av biologiska läkemedel, som kan innebära stora kostnadsbesparingar för industrin samt möjliggöra patentering. 

Förra årets stipendiater berättar om vad de har använt sina stipendiepengar till:

Entreprenör Ulf Månsson 
Entreprenör Jonas Corné 
Forskare Malin Löfving 
Forskare Andreas Gerward/Kjell Olmarker 
Forskare Mikael Syväjärvi 
Forskare Jerker Lessing

Mingel och middag

Fler nyheter