Uppfinning med världsunik teknik kan diagnostisera och behandla cancer

Miden Melle-Hannah

Fotograf: Joel Dittmer /Studio Dittmer

— Vi utvecklar ett nytt revolutionerande instrument för cancerdiagnostik och behandling med patienten i centrum, det säger Miden Melle-Hannah, dubbelspecialist läkare i urologi och kirurgi, som startat MULTI4 och drivit innovationsarbetet från idé till produkt.

Vid sidan av arbetet som läkare i Region Jönköping, väcktes idén om en uppfinning som förenklar provtagning och som kan bota och behandla urinblåsecancer på ett mer tidseffektivt sätt.

Namn: Miden Melle Hannah
Titel: Specialistläkare i Kirurgi och urologi. VD Multi4.
Ålder:
41
Familj:
Man och 3 barn
Fritid:
Älskar att resa och läsa böcker
Inspireras av:
Människor som gör världen lite bättre!

Hur kom du på idéen?

Jag minns detta så väl, för några år sedan hade vi avslutat en mycket svår operation som hade dragit ut på tiden. I väntrummet satt en man med fastande mage och väntade på sin tur. Det skulle har varit en enkel och snabb operation, men förberedelser och efterarbete skulle ta tid. Jag blev tvungen att meddela att vi inte skulle hinna med hans operation den här dagen och jag kunde dessvärre inte ge honom en ny tid direkt eftersom operationsprogrammet redan var bokat flera veckor framåt. 

Det fick mig att reflektera kring att det är organisationen som är i centrum. Tänk om vi istället kunde jobba precis tvärtom så att vi utgår från våra patienters behov istället och ger vård utifrån det! Utvecklingen i samhället har ju gått väldigt snabbt, det är ju många år sen man var uppe på månen. Nog sjutton borde väl utvecklingen kring hur vi opererar våra patienter också gå framåt

Tänk om vi inte behövde vara på operationskliniken och tänk om det där kringarbetet inte behövs. Då skulle vi inte behöva den samordning och alla resurser som krävs idag under en operation.

Så kom jag på en idé som kändes både fantastisk och smart. Jag trodde starkt på att det skulle gå att lösa alla hinder på vägen. Samtidigt förstod jag att det skulle vara svårt och väldigt komplicerat

Några år senare var vi ett inkubatorföretag och en del av Science Park. Nu har jag tillsammans med ingenjörer uppfunnit och tagit fram ett instrument med en teknik som är helt ny på världsmarknaden. Produktutvecklingen sker i Jönköping, men vi samarbetar mycket med RISE och med urologkliniken på Sahlgrenska.

Hur fungerar då er uppfinning?

MULTI4 är ett multifunktionellt operationsverktyg som används i cystoskop på en vanlig urologmottagning. Med fyra olika funktioner kan det både ta vävnadsprover, stoppa blödning och behandla cancer genom att automatiskt föra ut vävnadsproverna och sedan går det även att bränna bort tumören.

Vävnadsproverna transporteras ut med en knapptryckning och en smart hållare kan sortera varje prov för sig. Provtagning och behandling kan ske i ett och med ett enda instrument, istället för att som tidigare föra in och ut olika instrument. Med hjälp av en nål bedövar man området som ska opereras istället för att som tidigare söva patienten. Ingreppet tar cirka 30 minuter och därefter kan patienten direkt gå hem. Med Multi4 får vi en kostnadsbesparing för sjukvården och kan ge plats åt andra patientgrupper som behöver den. Det här instrumentet  gör alla till vinnare. Den största vinnaren är patienten som också hamnar i centrum av sin egen behandling.

Går det att diagnosticera olika typer av cancer med Multi4?

Tekniken är generisk och kan ta cancerprover på andra ställen på kroppen och för olika typer av cancerformer, till exempel i matstrupen eller magsäcken. Tillämpningen är stor. Vi börjar dock med urinblåsecancer. 

Du har också tänkt en del kring ergonomin när du tog fram instrumentet?

Ja, MULTI4 passar också bra oavsett handstorlek. Som kirurg har jag upplevt att instrumenten varit utformade för att passa en större manshand, men idag  är nästan hälften av operatörerna kvinnor. Det är viktigt när man utvecklar nya instrument att de passar alla som ska använda dem oavsett om man är man eller kvinna, höger eller vänsterhänt. Instrumentet ska vara ergonomiskt och så smidigt som möjligt med användarvänligheten är i fokus.

Används Multi4 i sjukvården idag? 

Instrumentet är under utveckling. Vi har tagit fram många prototyper, och producerar nu i riktiga material. Vi håller på att ta fram en modell för användning i en preklinisk djurstudie på gris och därefter blir det en klinisk prövning på patienter Sahlgrenska Universitetssjukhus. Vi hoppas att vi kan få ut produkten på marknaden under 2023.

För din uppfinning har du vunnit ett flertal fina priser och utmärkelser, vad betyder de för dig och företaget?

Det har gett så mycket energi att få dessa priser! Det bekräftar att det är en riktigt bra innovation men även att den fyller ett stort behov och har potentialen att göra en väldigt stor nytta för väldigt många människor i världen. Min drivkraft i livet har alltid varit att göra skillnad för andra människor, jag utbildade mig och arbetade som läkare av det skälet. Nu, som ledare av innovationsarbetet på heltid, är det fortfarande samma drivkraft men i en annan form. Att vinna alla dessa priser har varit en väldigt bra bekräftelse på att vi jobbar för en bra sak som kommer bespara många människor lidande, väntetider, oro och samtidigt spara flera miljoner för samhället. Dessutom har alla utmärkelser och priser det gjort det enklare att få in investerare för att kunna finansiera arbetet. 

Hur kommer stipendiet att hjälpa dig i ditt fortsatta utvecklingsarbete? 

Stipendiet kommer jag att använda för att gå en ledarskapsutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm. Det känns helt fantastiskt att jag har fått den här möjligheten. Jag har tidigare haft chefsjobb inom offentlig sektor, men är ny i den här rollen. Detta är ett helt nytt uppdrag och den här utbildningen stärker mig som ledare.

De senaste intervjuerna