De blev årets stipendiater 2018

Ikväll korades årets stipendiater och entreprenörspristagare i Chalmerska Huset i Göteborg. I år föll juryns val på två entreprenörer och två forskare. De fick tillsammans dela på 1 505 000 tkr för sina insatser och för sin förmåga att utveckla idéer som bidrar till positiv samhälls- och företagsutveckling  och viljan att bryta ny mark.

Familjen vill rikta ett stort tack till alla nya stipendiater, tidigare års vinnare, övriga gäster och personalen på Chalmerska Huset samt duon Maggan och Berit som gjorde vår eftermiddag och kväll fantastisk.

Tack även till fotograf Turid Oom, Ljungh´s Blommor som även i år band våra fina buketter och Anders Bodebeck som handskrev diplomen till entreprenörsprisvinnarna.

2018 års entreprenörsprisvinnare

Motiveringar:
Michael Bengtsson, Mindbender
För att målmedvetet ha byggt ett företag inom animation med lönsam tillväxt och en positiv lönsamhetstrend. Han får 400 tkr för att genomgå ledarutvecklingsprogrammet EMBA vid Handelshögskolan Göteborg.

Johan Nilsson, Cenito Software AB
För att med stor entreprenörsanda och driv framgångsrikt ha byggt upp ett bolag inom design, automation och connectivity där innovation och känsla förenas. Han får 350 tkr för att gå ledarskapsutvecklingsprogrammet 4FP Academy samt personlig coachning Maxi Tropé från ME-Maximilian.

2018 års forskarstipendiater

Motiveringar:
Ulla Hellstrand Tang, Forskare Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Hon har tilldelats 355 tkr för sin forskning ”Digital bedömning av fötter vid diabetes med webbprogrammet D-Foot”.Vi uppskattar att forskningen kan resultera i avsevärda besparingar för såväl samhälle som individ, samt ge en högre livskvalitet för individen.

Ingrid Johansson Mignon, Universitetslektor vid Chalmers Universitet
Hon har tilldelats 400 tkr för sitt forskningsprojekt ”Innovativa affärs- och samarbetsmodeller för en storskalig spridning av solenergiteknik”. Detta är ett område som vi tycker är både intressant och ligger i tiden.

Stipendiater från tidigare år deltog också och de som fått stipendium 2017 berättade hur de har använt pengarna till givande ledarskapsutbildningar och spännande forskningsprojekt.

Tidigare års entreprenörsstipendiater
Tidigare års forskarstipendiater

Fler nyheter