Digitala lösningar för ökad delaktighet i cancervården

Studiebesök på RCC Väst. Frida Smith, Maria Brovall, Marianne Brismar och Monica Eklund
Studiebesök på RCC Västs altan med utsikt över Göteborg. Från vänster: Frida Smith, Maria Brovall, Marianne Brismar och Monica Eklund

Vi besöker Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) för att träffa stipendiaterna Frida Smith och Maria Brovall, onkologisjuksköterskor som forskar kring patientinformation och tillgänglighet. Deras intresse är hälsolitteracitet – förmågan att förstå hälsorelaterad information. De noterar att många patienter lämnar mottagningen överväldigade av information och ofta får hjälp av sina närstående för att hantera den.

”Vi har funderat på hur det kommer sig att det är så svårt att ta till sig information under vissa omständigheter och miljöer så som i vårdmöten och vi vill skapa en hälsolitterär miljö, dåvi är medvetna om att det finns olika sätt för olika personer att ta till sig information. För en person funkar bilder bäst, någon annan behöver titta på en video och en tredje kanske önskar höra någon som berättar. Vi är olika som människor och då måste vi ha en palett att erbjuda”.

I sina forskningsprojekt har de tagit fram olika mobilapplikationer med patientinformation som syftar till att förbereda patienten för strålningsbehandling vid bröstcancer. Frida och Marias gemensamma projekt består av två appar, en med frågor och svar gällande allt ifrån funderingar om sjukdomen,behandlingsförloppet, vanliga symtom eller biverkningar, till vart kan jag parkera bilen;  Den andra appen möjliggör ett virtuellt studiebesök på mottagningen, där patienten bland annat får ta del av både miljön och hur strålningsapparaten ser ut och låter och hur man ska placera sig i den. Med hjälp av sin doktorand, Annika Grynne har de i en studie kunnat se att de patienter som upplevde mest stress innan sin behandling är de som haft mest nytta av verktyget både i början och slutet av sin behandling. VR appen gör också att patienterna har känt igen sig och kunnat ställa andra frågor när de väl är på plats.

Frida Smith
Tilldelades stipendium för forsknings projektet ”Digi-Do” – ett digitalt verktyg som förbereder cancerpatient och anhörig inför och under strålbehandling. Vill du veta mer om projektet?
Läs intervjun med Frida

Maria Brovall
Tilldelades stipendium för sitt forskningsprojekt ”Digitalt verktyg för andningsträning i hemmet inför postoperativ strålbehandling av vänstersidig bröstcancer”. Vill du veta mer om projektet?
Läs intervjun med Maria

”Vi har kunnat hjälpa dem som har sämst hälsolitteracitet och lägre tilltro till sin egenförmåga. Detta är viktig kunskap för kontaktsjuksköterskorna att vara observant på för att kunna ge lite extra stöd och erbjuda just den här hjälpen för dem som behöver under besöken”.

Idag riktar sig informationen till Sahlgrenska Universitetssjukhus, men nästa steg är att bygga ut apparna med lokal anpassning till andra delar av landet. Tanken är också att  apparna ska översättas till olika språk och kanske framöver anpassas till ny teknik som AI.

Maria aktiv vid Högskolan i Borås, har därefter tillsammans med Frida tagit fram ett nytt projekt. Ett digitalt verktyg för andningsträning som ska  skydda hjärtat vid strålbehandling mot vänstersidig bröstcancer. Denna träning skall utföras hemifrån under väntetiden.

”Vi tror att kunna träna på egen hand, i lugn och ro skapar en känsla av ökad trygghet, delaktighet och förberedelse hos den enskilda individen”.

Fler nyheter