Digitalt verktyg ska hjälpa patienter med andningsträning inför strålning

Maria Brovall

Många strålbehandlingar av bröstcancer ges med en speciell andningsteknik, där man djupandas för att skapa ett så stort avstånd som möjligt mellan hjärta och bröstkorgsvägg för att skydda hjärtat ifrån strålning. För att förbereda och underlätta för patienten tar Maria Brovall och hennes forskarteam fram ett verktyg för andningsträning i hemmet.

Vad kommer du att undersöka i ditt forskningsprojekt?

Vi har tagit fram en andningsinstruktion som vi byggt in i ett digitalt verktyg kopplat till en sensor. Verktyget tar man med sig hem och tränar i lugn och ro. Verktyget är tänkt att användas under väntetiden i hemmet, och kan skapa en känsla av ökad trygghet, delaktighet och förberedelse hos den enskilda individen. Detta leder till en säkrare strålbehandling med bästa resultat och minskad skada på frisk vävnad så som hjärtat. 

I vårt projekt skall vi dels ta fram den bästa instruktionen för att uppnå detta optimala avstånd mellan hjärta och bröstkorgsvägg, dels testa hur patienterna tar till sig och kan använda denna instruktion genom en studie.

Namn: Maria Brovall
Ålder: 58 år
Titel: Lektor och docent i omvårdnad
Bor: Alingsås, trästaden med 23 cafeér
Familj: Make Roger samt barn och barnbarn
Fritid: Golf och så lite golf
Semesterplaner: Italien med familjen
Drömmer om: Mer tid för forskning och familj

Hur kommer de digitala verktyget att fungera?

Verktyget innehåller en sensor som fästs på bröstkorgen som mäter andningsrörelser. Med hjälp av den ser vi hur djupa andetag man tar och om varje andetag blir ungefär samma. Via en app får patienten tillgång till instruktioner i film, ljud och text. Där finns också träningsprogram och grafer så att patienten själv kan följa sin andning. Verktyget tar man med sig hem och tränar i lugn och ro, när man själv vill och hur ofta man vill.

Vad är aktuellt just nu  i studien?

Just nu håller vi på med förstudien där vi tar reda på hur man på bästa sätt skall andas för att kunna upprepa denna typ av andningsmanöver vid alla tillfällen då man får sin strålbehandling och dessutom kunna hålla andan med ett djupt andetag på kommando. 

När denna instruktion tagits fram och testats på ett antal friska frivilliga personer skall vi ha en workshop på sjukhuset där vi bjuder in före detta patienter som genomgått strålbehandling med denna form av andning och personal som arbetar med att ge dessa behandlingar.

Med på workshopen deltar de som utvecklar appen samt en sjukgymnast som är specialiserad på just andningsträning. Tillsammans skall vi ta fram den bästa instruktionen och göra den visuell och engagerande på flera olika sätt med hjälp av rörlig media, text och bild. Målet är att det skall finnas något för alla då vi tar till oss information och instruktioner på olika sätt. Därefter ska allt testas i en pilotstudie för att senare skalas upp till en större randomiserad studie.

Hur finner du inspiration till din forskning?

Personalen på strålbehandlingen inspirerade och kontaktade oss inför den här studien. De upplevde att många patienter hade det svårt för andningsinstruktionerna och var oroliga inför denna typ av strålbehandling då man ska andas på ett speciellt sätt och hålla andan på kommando. Det tog mycket energi både från personalen, som fick upprepa sin information flera gånger och från patienterna, som kände sig dumma att fråga igen eller var rädda för att göra ”fel”.

Tanken väcktes att man kanske kan använda väntetiden som är innan start av strålbehandling till något meningsfullt, som att ha tid att förbereda sig själv hemma i lugn och ro i en trygg miljö. Vi blev inspirerade av att göra ett projekt tillsammans med personalen och patienterna, vilket vi tror är en framgångsfaktor för att bra projekt.

Vad har stipendiet betytt för dig?

Jag har fått möjlighet att starta och komma igång med etikansökan, göra förstudien tillsammans med patienter och personal samt starta med att hitta sensorer och börja bygga på mobilapplikationen. Det har verkligen fått vårt projekt att blomstra och kunna starta på bästa sätt. Vi är djupt tacksamma över stödet och uppmärksamheten vårt projekt har fått!

Tidigare har Maria Brovall tagit fram ytterligare två appar som ska förbereda patienter inför strålbehandling. Med dem ges information om behandlingsförloppet, svar på vanliga frågor  som patienterna har och möjligheten att göra ett virtuellt studiebesök på mottagningen. Apparna har tagits fram tillsammans med forskarkollegan Frida Smith. Frida förbereder cancerpatienter i virtuell värld. 

De senaste intervjuerna