Forskning öppnar dörrar för trippelnegativ bröstcancer

Forskare Toshima Parris
Fotograf: Johan Wingborg

Vi undersöker nya behandlingsvägar för trippelnegativ bröstcancer genom analys av patienters tumörvävnad och blodprov. Trots utmaningar med prover och sjukdomens komplexitet, ger tidigare framsteg hopp om förbättrad prognos och skräddarsydda behandlingar för drabbade, säger ledande forskare Toshima Parris.

Namn: Toshima Parris
Tilldelat stipendium: Hon tilldelas 500 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Stamceller som mål för behandling av svårartad bröstcancer”.
Titel: Docent i onkologi
Bor: Lindome
Fritid: Läsa böcker (det gör jag varje dag), resa, handarbete (syr, korsstygn, jobbar med skinn).
Drömmer om: Att bli författare (skönlitteratur inte akademiskt), science fiction/fantasy.

Kan du förklara vad trippelnegativ bröstcancer är och varför den är svår att behandla?

Trippelnegativ bröstcancer är en mycket aggressiv och svårbehandlad form av bröstcancer. Cirka 30% av patienter med trippelnegativ bröstcancer får dessvärre tillbaks sin cancer inom 3 år efter diagnos. Dessutom innehåller dessa brösttumörer cancerstamceller som driver tumörutvecklingen men oftast inte dör efter behandling med cellgifter. I detta projekt kommer vi kartlägga cancerstamceller i patienter med trippelnegativ bröstcancer och förhoppningsvis därmed kunna förutspå vilka behandlingar som kan slå ut dessa elakartade celler. En ökad förståelse för de mekanismer som leder till återfall kan leda till utveckling av individanpassade terapier för patienter med trippelnegativ bröstcancer.

Berätta om din forskningsprojekt, vad är aktuellt just nu?

Under våren planerar vi samla in blod och tumörvävnad från patienter med trippelnegativ bröstcancer. Dessa kommer vi använda för att förstå biologin bakom denna sjukdom som förhoppningsvis kan användas för att identifiera nya behandlingsalternativ. Vi har också fått data från cancerregistret och har hittills skrivit tre artiklar om trippelnegativ bröstcancer.

Vilka utmaningar står du inför inom bröstcancerforskningen och hur tacklar du dem?

Under 1000 patienter får en diagnos med trippelnegativ bröstcancer varje år varav 20% befinner sig i Västra Götalandsregionen. Dessutom är vi inte enda forskningsgrupp som jobbar med denna tumörform. Därför kan det ta några år innan vi kan få samtycke och samla in tillräckligt med prover för våra experiment. Vi hoppas kunna få in prover från cirka 20 patienter första året och runt 100 patienter efter några år. För att våra experiment ska gå snabbare jobbar vi också med kommersiella celler.

Kan du dela några framsteg eller insikter från din forskning hittills?

Nyligen publicerade vi en artikel som identifierade effektiva kombinationsbehandlingar mot kommersiella cellinjer från trippelnegativ bröstcancer. Nu vill vi undersöka om dessa kan dödar celler från patienter (m.h.a. tumörvävnaden som vi samlar in under våren). Våra registerstudier visade att patienterna lever längre efter behandling med cytostatika och strålterapi. Däremot om cytostatika ges innan tumören avlägsnas ser vi att tumören krymper något men fortfarande visar aggressiva tumöregenskaper (t.ex. höga nivåer av en markör för tumörtillväxt).

Hur hoppas du förbättra prognosen för patienter med trippelnegativ bröstcancer?

Vi hoppas att vår forskning kan identifiera vilka patienter som skulle vara i behov av en annan typ av behandling samt vilka tilläggsbehandlingar som skulle vara mest effektiva för dessa patienter.

Hur tror du att stipendiet kommer hjälpa din forskning?

Tack vare stipendiet från Familjen Knut och Ragnvi Jacobsson stiftelse har jag kunnat anställa en ny doktorand (Maxim Olsson började som doktorand den 15 januari 2024) som kan jobba med denna studie. Stipendiet kommer räcka till en del av hans första årslön och startkostnaderna för provinsamlingen.

De senaste intervjuerna