Innovativ plattform för digital terapi revolutionerar vårdsektorn

Filip Henrikson
Fotograf: Jenny Blad

Empowered Health tar steget mot att omdefiniera vårdlandskapet genom sin banbrytande plattform för digitala terapier. Med fokus på att öka tillgängligheten och effektivisera behandlingar för olika medicinska tillstånd, inklusive neuropsykiatriska sjukdomar och långvarig smärta, har företaget snabbt blivit en ledande aktör inom digital hälsa.

Genom att kombinera avancerad teknik med patientcentrerad vård öppnar Epowered Health vägar för en mer effektiv och patientcentrerad vård.
—Vårt övergripande mål är att spara tid, minska det administrativa arbetet och göra det smidigare för patienterna, säger entreprenören Filip Henrikson.

Namn: Filip Henrikson
Tilldelat stipendium: Han tilldelas entreprenörspriset samt 400 000 kronor för att genomgå ledarutvecklingsprogrammet Transition to Management på INSEAD.
Titel: Affärsutvecklare och medgrundare
Intressen: Träning, språk och historia
Gör helst en ledig dag: Spelar tennis, bastar, äter middag med familj och vänner samt avslutar gärna dagen med sällskapsspel
Drömmer om: Att åka på en längre tågresa och testa på att bo i en annan världsdel
Webbplats: Empowered Health

Berätta om din innovation

Vi på Empowered Health utvecklar olika digitala terapier för bland annat strokeprevention, långvarig smärta och läkemedelsbehandling. Nyligen har vi även börjat arbeta med att digitalisera utredningar för psykiska sjukdomar, framförallt för neuropsykiatriska tillstånd. En digital terapi är en terapeutisk intervention som i vårt fall levereras via mobilappar för att förhindra, hantera eller bota medicinska besvär.

Vad har ni fått för respons från användarna av er plattform?

Patienterna uppger att appen ökar motivationen och förenklar användningen genom pedagogiska instruktionsvideor. Alla funktioner kopplade till patientens behandling samlas i appen vilket förtydligar och förenklar patientens vårdupplevelse.

Med ökad tillgänglighet till vård i kombination med regelbundna automatiserade uppföljningar stärker patienterna sin egen förmåga i samband med att de upplever att de får mer stöd under hela sin behandlingsperiod.

Vårdpersonalen uppskattar möjligheten att i realtid kunna anpassa behandlingen på distans och följa patientens utveckling över tid. Många uppger att det digitala arbetssättet har resulterat i ökad kvalitet, resurseffektivitet och flexibilitet.

Kan du dela några exempel på hur er plattform har hjälpt patienter eller vården?

Modigo är en koncern som bland annat arbetar med neuropsykiatriska utredningar och som både möter sina patienter digitalt samt på sina fysiska kliniker. I vårt samarbete hjälper vi vårdpersonalen att minska tiden som krävs för att göra en utredning. Detta åstadkoms genom att införa automatiserade flöden, vilket tar bort tidskrävande manuella processer.

Specialistkliniken Smärthjälpen utreder och behandlar patienter med långvarig smärta. Patientgruppen behöver ofta mycket stöd, men har samtidigt stora behov av att hushålla med sin energi. Ett fysiskt besök på kliniken ofta är mycket ansträngande för individer med långvarig smärta. Ett digitalt vårdstöd för denna patientgrupp innebär att de kan ta till sig informationen när de själva känner att de orkar, patienterna upplever att de får mer stöd än tidigare, mer energi över till annat och skattar sin upplevda nöjdhet högre än tidigare. Genom att erbjuda vård digitalt kan kliniken också förlänga behandlingsperioden. De kan hjälpa tre gånger så många patienter som tidigare och vårdpersonalen har ett flexiblare arbete där de nu kan arbeta delvis hemifrån.

Ett annat exempel är STAAR, ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet som utvecklar digital strokerehabilitering och där vi på Empowered Health är leverantör för tekniken som används. Patienterna tränar med fysioterapeut på distans, både individuellt och i grupp, de rapporterar sin dagliga aktivitet, besvarar frågeformulär kontinuerligt och kommunicerar via både chatt och video. Målet är att resultaten kan leda till utveckling av nya program för evidensbaserad behandling som kan understödjas av mobila applikationer.

Vad ser du för utmaningar när ni tar er plattform till USA?

Att uppfylla de strikta regler som styr medtech i USA kommer att bli en tidskrävande process men även ny terminologi tror jag kommer bli en utmaning och även tidsskillnaden. En möjlighet ser jag att den amerikanska hälso- och sjukvårdsmarknaden är både stor och teknikdriven med successivt ökad efterfrågan kring digitala verktyg och incitamentsstrukturer som underlättar införandet av preventiva insatser i vården.

Vad är dina framtidsmål för Empowered Health och hur tror du att ni fortsätter påverka vården?

Jag är övertygad om att de hälsovinster som ett digifysiskt arbetssätt möjliggör, i framtiden kommer att förenkla och förändra så att preventiva insatser får ta en allt större roll i vården. Vi arbetar med akademisk validering av våra digitala tekniker och terapier i syfte att skapa ett ramverk för digitala införanden. Målet är att det ska resultera i minskade kostnader för samhället, skapa en mer hållbar arbetsmiljö för vårdpersonalen och en ökad vårdkvalitet för den enskilda individen.

Hur kommer stipendiet att bidra till din roll som entreprenör och ledare inom Empowered Health?

Att tilldelas detta stipendium för att studera vid INSEAD och därmed få ökade insikter kring strategier för internationalisering av tekniska startups är en ovärderlig möjlighet, särskilt med tanke på fasen vi är i just nu. Utbildningen kommer att förse mig med nya verktyg inför vårt företags planerade expansion till den amerikanska marknaden. Jag ser med stor förväntan fram emot att stärka mina ledarskapsförmågor, vilket kommer att skapa förutsättningar för mig att kunna leda och stödja en med tiden förhoppningsvis växande personalstyrka.


De senaste intervjuerna