Johanna kastar ljus över tidsaspekter i entreprenörskapet: Silikon Valley vs. Skandinavien

Johanna And
Foto: Engstream

Johannas forskningsprojekt granskar skillnader i processen att säkra investerarkapital mellan Silicon Valley och Skandinavien. Specifikt undersöker hon skillnader i tidsåtgång och tidsperspektiv, och hur dessa faktorer formar det skandinaviska entreprenörskapet i en global kontext. Under hennes vistelse på Stanford University blev detta ämnet för hennes doktorsavhandling.

Vad ser du för skillnader mellan Skandinavien och Silicon Valley i ditt forskningsprojekt?

Vi ser kulturella skillnader, skillnader i lagstiftning och mängden kapital. Lagstiftandet är särskilt intressant att fördjupa sig i. Även kulturella bias som tycks ha betydelse för processen från pitch till kapital.

Namn: Johanna And
Ålder: 33
Titel: Doktorand i företagsekonomi med inriktning entreprenörskap vid Uppsala Universitet.
Bor: Uppsala
Familj: Flickvännen Zarah & Oliver 4 år
Fritid: Styrketräning, klättring, matlagning
Drömmer om: Mer innovation och jämställdhet i samhället

Hur kan forskningsresultaten komma till nytta tror du?

Avhandlingen kan utgöra grunden för en fortsatt forskarkarriär, men jag ser också gärna att fler forskare använder mina forskningsresultat som utgångspunkt eller inspiration till deras forskning. Resultaten väcker nya frågor – fördjupande så väl som angränsande. Forskningsresultaten kan även vara till grund för lagstiftare som arbetar med innovation. Jag har bland annat deltagit i ett innovationsseminarium i riksdagen och träffat entreprenörer och lagstiftare där.

Hur finner du inspiration till din forskning?

Inspirationen till min forskning är en kombination av organisationsteori och entreprenörskapsteori – men framförallt från möten med  människor – entreprenörer och investerare, när de delar med sig av tankar och idéer från verkligheten, dit forskningen ännu inte hunnit. Entreprenörskap och innovation tar samhället framåt och gör världen bättre, därför har jag ett brinnande intresse för just detta forskningsområde.

Vad innebär stipendiet för dig?

Stipendiet innebär att jag har kunnat genomföra en forskningsresa för att samla in nödvändig data till min doktorsavhandling. Konkret har jag knutit kontakt med entreprenörer och riskkapitalister i Silicon Valley – både amerikaner och skandinaver, via bl a Nordic Innovation House, som är en central del i den skandinaviska hubben i Silicon Valley. Jag har genomfört intervjuer och även fått ett viktigt kontaktnät. Jag har bott i Palo Alto och vistats vid Stanford University, februari-april 2023. Stipendiet har möjliggjort nödvändig datainsamling, deltagande vid seminarier och nätverk vid Stanford och kontakter för fortsatt forskning framöver. TACK!

De senaste intervjuerna