–Entreprenörer behöver ha något att brinna för

Martin Stockhaus
Foto: Chalmers Film- och fotocommité

Visst går det att lära sig entreprenörskap genom utbildning. En sådan utbildning har ett stort värde både i industrier och i företag, stora som små. Majoriteten av de som har studerat en entreprenörskapsutbildning arbetar i redan etablerade företag med nyskapande och förändring. Det säger forskaren Martin Stockhaus som har studerat värdet av en entreprenörskapsutbildning. 

– Min forskning tittar på värdet av att ha en entreprenörskapsutbildning och vad det innebär för individens karriär. Jag tittar speciellt på de kompetenser som studenterna utvecklar under utbildningen och var och hur dessa används i yrkesrollen. Det absolut vanligaste perspektivet som man ser och hör när det pratas om entreprenörskapsutbildning är hur många start-ups som bildas efter utbildningen. Detta är så klart intressant och viktigt, men jag önskar att lyfta frågan en nivå till och se hur kompetenser man associerar till att starta och driva start-ups kan användas i andra sammanhang.   

Går entreprenörskap att lära sig eller är det något man föds till?

Namn: Martin Stockhaus
Ålder: 28 år
Bor: Mölndal
Titel: Doktorand på Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
Familj: Fru och nyfödd dotter
Vad gör du på fritiden: Jagar och lagar mat. Renovera en gammal gård på landet som vi snart ska flytta till.
Drömmer om: Att bygga upp en självförsörjande gård och att fortsätta undervisa blivande entreprenörer.

Entreprenörskap är absolut möjligt att lära sig och många som läser en entreprenörskapsutbildning får insikten om den kapacitet de besitter genom utbildningen. Många gånger handlar det om att våga ta steget och prova, något som man får möjlighet att göra som en del av sin utbildning. Även bland de som har en etablerad karriär tror jag många sitter på en önskan att göra en förändring, att vara sin egen chef eller att känna ett ägarskap över det man skapar. Har man de tankarna tror jag att det handlar om att våga ta steget. Ett första steg kan vara att ta upp tanken med familj och vänner, men även att hitta en gemenskap där man kan få bolla sina tankar.

Sverige har många initiativ och organisationer som brinner för att hjälpa begynnande entreprenörer med att våga ta klivet. Att ta kontakt och gå på event som organiseras av dessa kan hjälpa en att våga realisera sina drömmar.     

Vad kan en utbildning i entreprenörskap bidra till?

Allt fler företag profilerar sig med att de sätter entreprenörskap i fokus. Utan att spekulera allt för mycket så tror jag att en del av framgångskonceptet bakom Sverige som framgångsrik industrination, med sin förhållandevis lilla befolkning, kan förklaras av att det finns entreprenörskap i fler nivåer än i de allra minsta företagen. En utbildning i entreprenörskap har därför ett stort värde i många olika industrier och företag, stora som små. Av de som läst på Chalmers Entreprenörsskola ser vi de som skapar start-ups. Men majoriteten jobbar med utveckling, förändring, nyskapande och drivandet av projekt som om de vore start-ups, men i etablerade företag. 

Hur kan de använda sina kunskaper i praktiken?

Min forskning pekar på att de som har en entreprenörskapsutbildning i bagaget, engagerar sig antingen i start-ups eller som intraprenörer i högriskprojekt inom etablerade företag. Det som min forskning visar och som varit ett frågetecken innan är att det är ingen skillnad mellan intraprenörer och start-up entreprenörer i hur de använder de kompetenser som de utvecklat från utbildningen. Det visar att de olika karriärvägar som man kan ta som en entreprenör är långt fler än vad många tror.    

Vad tror du krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Då måste jag först ge forskarsvaret och säga: hur definieras framgångsrik? Det vi ser i samhället i stort: i tv-serier, filmer, och på sociala medier, är att vägen till framgång nås genom att tjäna mycket pengar. Jag tror att framgång definieras till största del individuellt. Oavsett ens syn på att bli framgångsrik, behöver man ha något att brinna för. 

Vad har stipendiet betytt för dig som forskare?

Betydelsen av stipendiet är väldigt stor. Först och främst känner jag mig stolt och tacksam för att min forskning går i Knut och Ragnvis anda och att familjen Jacobsson tycker att min forskning har ett stort och unikt värde. Det gör mig inspirerad och motiverad. En annan viktig del som stipendiet bidrar med är att jag kan ta hjälp med informationshantering och analys av den stora mängden data. Slutligen ger stipendiet mig möjlighet att delta i konferenser för att sprida min forskning.

De senaste intervjuerna