Frida förbereder cancerpatienter i virtuell värld

Frida Smith
Fotograf: Stig Albansson

Fotograf: Stig Albansson

Köerna till strålbehandling för cancerdrabbade är många gånger orimligt långa. Även om väntan ofta inte gör någon medicinsk skillnad, kan den ändå leda till stor oro för patienterna. Detta ville forskaren Frida Smith ändra på. Genom appar för patienter med bröstcancer gör hon meningslös väntan till meningsfull tid för förberedelse. –  Att känna sig förberedd kan leda till minskad oro för patienten och göra besöken mer effektiva och därmed minska köerna säger Frida.

Forskningsprojetet Digi-Do är ett digitalt verktyg bestående av två appar framtagna av Frida Smith tillsammans med kollegan Maria Brovall. Frida är specialistsjuksköterska och forskare vid Regionalt Cancercentrum Väst, där hon bland annat arbetar med att utveckla och förbättra cancervården och Maria är docent vid Jönköpings Universitet. Projektet pågår i Västra Götaland och strålningsmottagningarna finns i Göteborg och Borås.

Hur ska apparna användas?

– Syftet är att ge all information patienten behöver inför sin strålbehandling samlad i en mobil applikation. Den första appen som patienten kommer i kontakt ger information om behandlingsförloppet och besvarar vanliga frågeställningar som patienten har. Det kan handla om allt från biverkningar, oro och ångest till praktiska frågor. Den andra appen möjliggör ett virituellt studiebesök på mottagningen. Med den får hen ta del av hur miljön är uppbyggd, men också hur strålningsapparaten ser ut, hur man ska placera sig, hur den låter och hur den rör sig. Vi har försökt få med allt patienterna har velat veta i våra pilotstudier och skapat en visuell upplevelse av hur besöket går till.

Hur bidrar verktyget till att förbättra livet för personer som väntar på strålbehandling?

 Långa väntetider kan vara psykiskt påfrestande för patienterna. Med hjälp av apparna kan tiden användas för meningsfull förberedelse inför behandling. Genom apparna kan de också dela sin upplevelse med nära och kära och i pilotstudierna har vi sett att man då känner sig både tryggare och mer delaktig. Vi har velat dra nytta av personers egna förmåga att kunna hjälpa sig själva. Det primära målet är skapa förutsättningar att må bättre under tiden de väntar på behandling, men förberedelserna har också en positiv påverkan på väntetiderna genom att lite tid frigörs så kan vi ta emot fler patienter per dag.

Hur kom ni på idéen?

– Idéen till VR-appen fick min kollega Maria Brovall, när hon på Nyhetsmorgon sett mäklare visa lägenheter som ännu inte var producerade. Vi ser att det finns ett behov av information, men det kan också vara svårt att ta till sig informationen, om den till exempel ges vi fel tillfälle eller på fel sätt. Vi utgår från begreppet hälsoliteracitet som handlar om hur man kan förstå och använda information om sin hälsa. Det kan man vara olika bra på, ofta är man inte lika bra på det när man är stressad eller orolig.

Vad är aktuellt just nu i studien?

– Nu kommer vi  att ta fram nästa version av VR-appen. I den kommer också mottagningen i Borås att visualiseras virituellt. Vi gör uppdateringar utifrån de återkopplingar vi fått från patienterna. Effekterna av användningen kan dröja ytterligare något år.

Vad har stipendiet betytt för dig?

– Med hjälp av stipendiet får vi möjlighet att fortsätta att utveckla apparna som vi planerat. Det har gett mig både tid och trygghet, men också en glädje och en stolthet i att stiftelsen trodde på oss och våra projekt.

De senaste intervjuerna