Linus hjälper företag att bli mer innovativa

Linus Bille

–Ett nytt koncept behöver ha skapat ett värde för att få kallas för innovation. Så länge det inte har skapat något värde så är det snarare en uppfinning. Skalman, till exempel skapar väldigt många roliga uppfinningar, men få innovationer, säger Linus Bille. Han är grundare av innovationsbolaget Eicorn AB, som hjälper organisationer att lyckas bättre med sin tillväxt och innovation.

Vad är en innovation?

–Begreppet kan ha många definitioner och är alltid kontextuellt. Det första som dyker upp i mitt huvud är ”resultatet av ett arbete som bygger på nya idéer och skapar värde för människor”. Innovation är något vi arbetar oss fram till. Om det inte finns ett värde upparbetat, men fortfarande är en väldigt spännande och ny idé, då är det en uppfinning. När värdet är realiserat, då har det blivit innovation.

Ett mer filosofiskt sätt att definiera innovation är ”summan av positiva förändringar i mänskligt beteende i hela systemet”. 

Namn: Linus Bille
Ålder: 42 år
Bor:
Göteborg
Gjorde innan: 
Ledde ett affärsområde på IT-bolag
Utmärkelser i urval:

Swedens hottest serial entrepreneurs under 40 /29th place).
Dean´s Commendation- Executive MBA class 2014-1015
Acknowledged as one of Sweden´s 25 hottest IT-entrepreneurs in 2008 (12th place)
Best young Creative Business 2008
Fritid: Familj, skog, hav och att bygga allt möjligt mellan himmel och jord. Intresserad av elektronik, mekanik, snickeri, smide m.m.

Vad utmärker en innovativ organisation?

–Först och främst handlar det om lärande, det måste finnas en kultur och en nyfikenhet kring att lära sig nya saker. En innovativ organisation förstår skillnaden mellan att exploatera nuvarande kunskap och att utforska ny kunskap. En välfungerande innovativ organisation har en utvecklad process för att hantera överlämningar mellan ny kunskap och exploatering av den kunskapen. Det finns en motor i företaget som ständigt tar till vara på organisationens möjlighet att skapa ny nytta. Att utveckla ny kunskap handlar mycket om att bedriva experimentell verksamhet och lära sig vad som fungerar, såväl som vad som inte fungerar. Det gör man bäst lite vid sidan av för att inte störa företagets nuvarande verksamhet. Det är bara resultaten man vill ta med sig in kärnan av företaget.


Linus 3 framgångsfaktorer för att lyckas med innovationsarbetet i ditt företag:

1. Se till att högsta ledningen är hundra procent med på tåget. Att ha koll på ekonomin handlar om överlevnad för dagen. Att ha koll på innovation handlar om överlevnad imorgon. Har styrelse och ledning lika bra koll på innovation som på ekonomi? Sällan är det så, men de bolag som väljer att skaffa sig den kunskapen på högsta nivå står också mycket starkare rustade.

2. Se innovationsarbete som en elitidrott, med allt vad det innebär. Inte alla i bolaget kan springa på planen, men alla kan heja på. De som ingår i laget behöver helt fokusera på sin sport för att lyckas. De behöver en bra coach, en stab som ger dem resurser för att bli bäst i världen, investeringar i redskap och anläggningar, och inte minst ett långsiktigt ledarskap.

3. Vänd blickarna utåt och leta efter nya utmaningar i okända miljöer. Allt för många innovationssatsningar i företag handlar om att ”se vad vi kan göra med våra interna idéer”. Men de riktigt framgångsrika innovationsbolagen gör helt tvärt om och letar istället externt efter behov och kunder som man med bolagets unika resurser kan förstå och adressera bättre än någon annan. De hittar värdet först och gör uppfinningen sen, istället för tvärt om som man kanske kan tro är ”rätt”.

Tycker du att organisationer har blivit mer innovativa?

–Nej, Det pratas mycket om innovation och kommer ut mer innovationer på marknaden, men parallellt med det trycks det in ännu mer resurser i samma dysfunktionella system. Man är alltså genrerellt inte mer innovativ, utan bränner bara mer pengar för att försöka få fram fler innovationer med hjälp av gamla ineffektiva metoder. Däremot finns det ett uppvaknande i samhället, fler och fler individer och organisationer ser möjligheten att utvecklas på innovationsområdet, men det är få som har omsatt det i ett konkret arbete. 

Vilka kompetenser ska ett innovativt team bestå utav?

–Generalistkompetens är oftast bra, men man kan i princip aldrig kompentensförsörja ett innovationsteam internt, man behöver hitta personer som inte är fast i samma tankesätt som den egna organisationen har. Blickarna behöver vändas utåt för externa partnerskap, det skapar lärande organisationer.

Vad gör Eicorn för att hjälpa företag att bli mer innovativa?

–Vi är ett kunskapsbolag som utför konsulttjänster. Det handlar mycket om utbildningar, att organisera olika typer av möten och vara ute och föreläsa. Vi brukar säga att vi bedriver kunskapsöverföring där vi ser till att alltid vara uppdaterade på de senaste insikterna från akademi och näringsliv. I våra uppdrag ser vi ofta att organisationer har ett inlärt beteende kring innovation som är dysfunktionellt och motverkar snarare än främjar innovation, och då måste vi få folk att lära om. Innovation går ut på att utveckla värde från ny kunskap och att sedan maximera det värdet. Till en början handlar det om att radera felaktiga ideer och koncept, och därefter lära sig nya och evidensbaserade verktyg och processer att arbeta med, som ökar sannolikheten för framgångsrikt innovationsarbete.Trots att man numera vet väldigt mycket om hur innovation ska bedrivas för att fungera, så gör nästan alla organisationer något helt annat. Eicorns mission går ut på att överbrygga det här gapet mellan vad vi vet om innovation och hur folk faktiskt gör. Det krävs både tid och resurser för att verkligen arbeta framgångsrikt med innovation. En organisation kan behöva ta hjälp av en expert som Eicorn för att organisera och prioritera sitt arbete, från strategi till dagligt utförande.

Hur kommer det sig att du har intresserat dig just för organisationer?

–Det är där man kan göra störst nytta, att få flera individer tillsammans att göra stor nytta.

Vad skulle du säga är roligast med allt som du gör?

–Att få utveckla andra människor. Och så är det väldigt givande att få vara med och driva fram nya insikter om innovation, som vi gör i samarbete med några stora universitet. Jag är bra på att skapa värde tidigt i innovationsprocessen, när man behöver föreställa sig en framtid som bara kan bli sann genom någon form av innovation, och tycker det är väldigt roligt att jobba med inovativa strategiska visioner.

Vad har stipendiet betytt för dig och ditt entreprenörskap?

–Dels så är det en personlig bekräftelse som betyder mycket, vilket är väldigt roligt. Det är också en bekräftelse på vår hemmamarknad, att vi gör något viktigt och även framgångsrikt här i Sverige och Göteborg, trots att vi hämtar nästan all vår kunskap från andra delar av världen. Genom stipendiet har jag fått möjlighet att gå en utbildning på Stanford, Kalifornien, där jag kommer få lära mig mer om att leda kreativa team. Förhoppningen är att utbildningen fördjupar min kunskap om kreativt skapande i team och gör mig ännu bättre på att leda olika typer av grupper och workshop, både internt och med kunder.

De senaste intervjuerna