Ny vaccinplattform banar väg för individanpassad cancerbehandling

Oskar Thofte
Fotograf: Valdemar Öhnström

Med ambitionen att revolutionera cancerbehandling har läkaren och doktoranden Oskar Thofte tilldelats 500 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Utveckling av ny vaccinplattform för individanpassad cancerbehandling”. Thofte och hans team arbetar med att förbättra mRNA-vacciner genom att göra dem mer målinriktade och effektiva, vilket kan ge stora fördelar för patienter med nedsatt immunförsvar och äldre individer. I denna intervju berättar han om sitt banbrytande arbete, de senaste upptäckterna och hur detta projekt kan förändra framtidens behandlingar för cancerpatienter.

Namn: Oskar Thofte
Tilldelat stipendium: Han tilldelas 500 000 kronor för sitt forsknings-projekt ”Utveckling av ny vaccin-plattform för individanpassad cancerbehandling”.
Titel:
Läkare, doktorand i klinisk mikrobiologi och immunologi
Bor:
Malmö
Fritid:
Umgås med familjen och delta i barnens aktiviteter samt löpträning.
Drömmer om:
Att vår forskning kan bidra till att utveckla framtidens cancerbehandling

Berätta om din forskning, vad är aktuellt just nu?

Det långsiktiga målet med vårt projekt är att förbättra mRNA-vaccin genom att rikta vaccinet direkt till de viktigaste cellerna i immunförsvaret. De vaccin som används idag tas upp i stort sett slumpmässigt av alla olika celltyper, varav de flesta inte alls medierar någon vaccineffekt. Vi tror att det finns en stor potential i att göra vaccinen mer målinriktade och effektiva. Just nu jobbar vi för fullt med att förfina de proteindelar som vi fäster på ytan av de fettdroppar som levererar mRNA till cellerna. Målet är att inom kort kunna genomföra tester i ett modellsystem för cancerbehandling.

Vad kan detta innebära för framtidens cancerbehandling?

I flera studier av mRNA-vaccin har man sett att personer med nedsatt immunförsvar, till exempel patienter som genomgår en cancerbehandling, får en avsevärt sämre effekt. Samtidigt vet vi också att vårt immunsystem försvagas av naturligt åldrande. Äldre individer som har störst behov av skydd mot t.ex. influensa och COVID19, har betydligt sämre skydd av vaccinen, och behöver vaccinera sig oftare än yngre individer. Först och främst kan ett effektivare vaccin förbättra effekten av befintliga mRNA-vaccin hos dessa grupper. Men framför allt skulle det förbättra möjligheterna till användning av mRNA-teknologin för behandling av cancer i sig. Även om teknologin ursprungligen utvecklades i syfte att flexibelt kunna ta fram individanpassade vaccin mot en cancerpatients unika tumör, har tidiga vaccinformulationer inte visat sig tillräckligt effektiva hos denna svårvaccinerade patientgrupp.

Vad var den mest spännande upptäckten eller framstegen du gjort hittills under ditt forskningsarbete?

Den helt klart mest spännande upptäckten var när vi för första gången såg att ett par av de proteiner från bakterier som vi studerar kunde aktivera immunceller så effektivt. En hittills okänd interaktion som troligtvis existerat i flera miljoner år.

Vad ser du som de största utmaningarna och möjligheterna inom individanpassad cancerbehandling med användning av denna nya vaccinplattform?

Den största utmaningen är nog just det att cancervaccin förlitar sig på aktivering av immunförsvaret hos en patientgrupp där både cancersjukdomen i sig och behandlingen av den försämrar immuniteten. Det är en spännande utmaning, samtidigt slås man av vilken fantastisk resurs vårt immunförsvar är, som dagligen skyddar oss mot fler angrepp än det går att föreställa sig. Det finns en oerhörd potentiell kraft där om man effektivt kan lyckas rikta det mot tumörceller.

Hur tror du att stipendiet på 500 000 kr kommer att påverka ditt forskningsarbete?

Stipendiet på 500 000 kr gör det möjligt för oss att köpa in material som är avgörande för våra experiment och att behålla viktiga medarbetare i teamet. Jag är otroligt tacksam för detta stöd, eftersom det direkt bidrar till att vi kan fortsätta att utveckla och testa vår nya vaccinplattform.

De senaste intervjuerna