Entreprenörskapets nya roll i krigets Ukraina: Forskning som utmanar traditionella synsätt

Martin Johanson

I skuggan av krigets förödelse i Ukraina utforskar ett nytt forskningsprojekt entreprenörskapets avgörande betydelse för samhällets överlevnad. Med stöd från Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse undersöker Martin Johanson och hans forskarteam hur ukrainska entreprenörer håller landets funktioner igång trots den pågående konflikten.
Forskningsprojektet syftar till att omdefiniera begrepp som risk och vinst, och att förstå entreprenörskapets avgörande betydelse i en tid av perfekt osäkerhet.

Namn: Martin Johanson
Tilldelat stipendium: Han tilldelas 450 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Entreprenörskap och krig – hur överlever företag och människor i Ukraina?”.
Titel: Docent på Stockholms universitet, gästlektor på Högskolan Dalarna samt gästforskare på Uppsala universitet
Bor: Uppsala
Fritid: Idrott, litteratur, historia, kultur och matlagning
Drömmer om: Naturligtvis hälsa och välmående för mina nära och kära.

Berätta om ditt forskningsprojekt

Något förenklat kan sägas att projektet syftar till att förstå entreprenörskapets roll och funktion i ett samhälle och i en ekonomi som genomlever det värsta kriget sedan Hitler inledde andra världskriget.

Hur kan entreprenörskap spela en roll under tider av krig?

För det första, och mest påtagligt, får entreprenörskapet en mycket större och djupare betydelse i ett land i krig än under fredstid. Om entreprenörskapet i fred syftar till att uppnå, vinst, tillväxt och skapa arbetstillfällen, är entreprenörskapet i Ukraina anledningen till att landet i alla dess beståndsdelar kan fungera. Men entreprenörskapet ändrar också karaktär, för vi kan inte prata om risker och osäkerhet, som avgörande begrepp, för samhällets samtliga delar präglas av perfekt osäkerhet och oförutsägbarhet.

Kan du förklara på ett enkelt sätt hur möjligheterna och riskerna för entreprenörskap ser ut i Ukraina?

Våra initiala observationer visar att om vi ser entreprenörskapet som en proaktiv och engagerad aktivitet, är möjligheterna att utöva entreprenörskapet minst lika stora som i ett land i fred. Entreprenörskapet, och då avser vi inte bara små företag, är en förutsättning för att landet överhuvudtaget ska kunna fungera, eftersom många av samhällets funktioner upphör att verka.

Vad skulle du vilja upptäcka om hur människor startar företag i ett land mitt i ett krig?

Vi vill ju förstå entreprenörskapets drivkrafter, funktion och karaktäristika i ett land i krig. Och liksom Flemming upptäckte antibiotika utan att söka det, vill vi bli överraskade och bli tvungna att tänja på gränserna för att kunna förstå och förklara entreprenörskapets drivkrafter, funktion och karaktäristika. Vi vet att risken inte bara handlar om affärsrisker, vi vet att framtiden är fullständigt osäker, vilket gör det flesta planer meningslösa. Ändå är entreprenörskapet oändligt viktigt.

Tror du att din forskning kommer att påverka människors syn på entreprenörskap?

Jag tror att det klassiska entreprenörskapets roll delvis kan ses med nya ögon. Engagemang har alltid varit en förutsättning för entreprenörskap men i den rådande situationen ser vi hur en stor del av samhället vilar på just entreprenörskap samt att begrepp som vinst, risk och plan, får en underordnad roll och endast fångar en liten del av entreprenörskapet i ett land mitt i ett krig.

Hur kommer stipendiet från Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse användas i ditt projekt?

Stödet är mycket viktigt för att jag och övriga medverkande ska komma igång med vårt projekt. Vi avser att börja samla in data i Ukraina med hjälp av dessa resurser samt skriva på nya ansökningar.

De senaste intervjuerna