Sabina utvecklar ny strategi för fosforgödsling i det svenska lantbruket

Sabina Braun är agronom och doktorand inom markkemi på Sveriges Lantbruksuniversitet – SLU. För sin forskning kring förbättrad gödslingsrådgivning tilldelades hon 150 000 kr av Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse 2017.

Sabinas forskningsprojekt handlar om att utveckla en strategi för fosforgödsling i det svenska lantbruket som innebär att förbättra gödslingsrådgivningen och eliminera spridning av den fosfor som inte ger en ökad skörd.

–Fosfor är ett växtnäringsämne som inte går att ersätta, växterna måste ha fosfor för att växa, och för att vi ska kunna producera tillräckligt med mat, men de resurser som vi har för att utvinna fosforgödsel håller på att ta slut, säger Sabina.

Spridning av fosfor i stora mängder påverkar miljön negativt med algblomning och övergödning av vattenmiljöer. Därför har de flesta länder en strategi för hur man ska gödsla och hur mycket man ska lägga på.

– Problemet med fosfor är att det binds hårt i marken på många olika sätt och i olika former. Alla är inte tillgängliga för växterna. Jag kollar på metoder för hur vi ska kunna mäta den växtillgängliga fosforn för att vi ska kunna lägga på precis så mycket fosfor som växten behöver, inte mer och inte mindre, säger Sabina.

Hur kommer du att använda det här stipendiet?

– Tack vare stipendiet kommer jag att inleda ett samarbete med forskare på Universitetet ETH i Zurich. De är världsledande i isotopmetoder som uppskattar hur mycket växtillgängligt fosfor som finns i marken. Där kommer jag att göra experiment med hjälp av radioaktiva fosforisotoper för att spåra vart de tar vägen i jorden, säger Sabina.

Sabina kommer också i höst att arrangera ett samverkansmöte på SLU tillsammans med rådgivare, lantbrukare, forskare och myndigheter för att diskutera hur situationen ser ut idag, hur behoven ser ut och vad man vill uppnå i framtiden. Samverkansmötet är också ett sätt att minska klyftan mellan forskning och praktik. Forskningskommunikationen blir då en viktig del i en ändamålsenlig forskning, berättar Sabina.

Hur ser framtiden ut?

Efter att jag disputerat vill jag fortsätta att göra skillnad med mitt liv till det bättre och det finns många sätt att göra det på, både inom akademien, men också inom forskningen, myndighetsarbete eller privat. Jag är öppen för olika möjligheter, avslutar Sabina.

De senaste intervjuerna