Stipendieutdelning 2013

Forskarstipendiat

Motivering Maria Björklund:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons forskningsstipendium har tilldelats Maria Björklund för att användas inom projektet ”Innovativa vägar mot hållbarare och konkurrenskraftiga logistiktjänster”. Hon önskar stötta företag i att identifiera de affärsmöjligheter som finns i ett proaktivt logistiskt hållbarhetsarbete vad gäller både ekonomi, miljö liksom sociala aspekter. Medlen är tänkta att användas för spridning av forskningsresultaten.

Entreprenörspristagare

Motivering Anders Hedberg:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Anders Hedberg för sitt arbete med att skapa ett praktiskt verktyg för riskminimering inom lantbruket. Produkten möjliggör kostnadsbesparingar för kunden och bidrar till ett långsiktigt hållbart jordbruk. Anders Hedberg avser ta relevanta block i en executive MBA i syfte att stärka ledarskapet.

Motivering Eric Göransson:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Eric Göransson för att via besök på mässor och i gruvor ge möjlighet till bättre kunskap om marknaden för sprutbetongsimulatorer avsedda för gruv- och tunnelindustrin. Produkten möjliggör en säker drift och har en stor potential internationellt.

Motivering Jonas Berggren:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium har tilldelats Jonas Berggren för sitt arbete med att bygga ett konkurrenskraftigt företag av Eilogistik AB. Jonas Berggren avser att gå en ledarutbildning i syfte att kunna vidareutveckla sitt ledarskap.

Fler nyheter