Stipendieutdelning 2020

2020 års stipendiater, Miden Melle-Hannah, Mattias Johansson, Malin Wiger

Miden Melle-Hannah/ Foto Joel Dittmer, Studio Dittmer
Mattias Johansson/ Foto Erika Borgsund
Malin Wiger/ Foto Teiksma Buseva

Idag är vår årliga stipendieutdelning, men i år tillkännages stipendiaterna digitalt, istället för som traditionen bjuder, på en festlig ceremoni. Stiftelsen har utsett en entreprenör och två forskare. Se vilka som fick dela på årets stipendium på totalt 1 200 000 kronor.

Entreprenörstipendium 

Miden Melle-Hannah VD på Multi 4 AB får 400 000 kr för att utveckla ett nytt revolutionerande instrument för cancerdiagnostik och behandling med goda möjligheter att effektivisera sjukvården och ge stor patientnytta. Stipendiet kommer att användas för att genomgå ”Executive Leadership Program” vid Handelshögskolan i Stockholm.

Forskarstipendium

Malin WigerTeknologie Doktor vid Linköpings Universitet får 400 000 kr för sitt forskningsprojekt ”Delad kunskap är dubbel nytta – användning av logistikkunskap i sjukvården för effektivare patientflöden”. Vi tycker det är ett mycket centralt problemområde där det finns potential att minska resursslöseri och onödigt arbete.

Forskarstipendium

Mattias Johansson, Doktorand vid Chalmers Tekniska Högskola får 400 000 kr för sina två forskningsprojekt:

  • Öppet entreprenörskap, studerar innovationsprocesser och mer  specifikt hur innovationssamarbeten bedrivs i samarbete mellan stora och mindre bolag
  • Affärsmodellers inverkan på synergirealisering vid Mergers & Aquisitions

Stiftelsen tycker att det är intressanta ämnen. Därtill kommer självklart kopplingen mellan Mattias forskning och Atlet, som idag ingår i Mitsubishi koncernen och säljs under varumärket Unicarriers.

Vi önskar våra tre stipendiater all lycka till och ser fram emot att följa deras fortsatta framgång. Håll utkik här på hemsidan kommande vecka så presenterar vi  stipendiaterna närmre i en intervju.

Fler nyheter