Stipendieutdelning 2022

Stipendieutdelning 2022
Magdalena Smeds, Miden Melle-Hannah (stipendiat 2020), Anna Eurenius, Johanna And, Dimitra Zacharaki, Johan Isaksson-Daun

Idag har vi glädjen att presentera en entreprenör och fyra forskare som årets stipendiater som detta år får dela på 2 050 000 kronor.

Familjen Jacobsson tackar alla som var med och gjorde den här eftermiddagen och kvällen till en inspirerande och lyckad tillställning; stipendiater och övriga gäster, Emelie Sundborn, Rikard Flink och Anders Kwarnmark som stod för musik och underhållning under kvällen samt personalen på Elite Plaza Hotel.

Tack även till Ljung´s blommor för vackra buketter och till Anders Bodebeck som formgivit handskrivna och personliga diplom.

Gratulerar till årets stipendiater

Entreprenörsstipendium

Anna Eurenius, Verksamhetschef, Grundare Nordiskt Endoskopicentrum
Stipendium om 500 000 kronor för att gå The Gothenburg Executive MBA vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet.

Motivering entreprenörspris:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons Entreprenörspris har tilldelats Anna Eurenius, för att i en målmedveten trio byggt upp Nordiskt Endoskopicentrum, som tillhandahåller kvalitetssäkrad vård för mag- och tarmpatienter.

Forskningsstipendium

Johanna And, Doktorand vid Uppsala Universitet

Hon tilldelas 200 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Forskning kring skillnad i entreprenöriella processer vid anskaffning av kapital mellan Skandinavien och Silicon Valley”.

Johan Isaksson-Daun, Doktorand vid Lunds Universitet

Han tilldelas 500 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Utveckling och utvärdering av ett primärt mobilitetshjälpmedel för blinda eller kraftigt synnedsatta individer”.

Dimitra Zacharaki, Bitr forskare vid Lunds Universitet

Hon tilldelas 350 000 kr för sitt forskningsprojekt ”Bildande av mänskligt miniben för personlig modellering av blodcancer”.

Magdalena Smeds, Dr vid Linköpings Universitet

Hon tilldelas 500 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Jag gjorde bara som jag blev tillsagd. När styrning i organisationer skapar försämring snarare än förbättring”.

Fler nyheter