Stipendieutdelning och 10-årsjubiléeum 2021

Stipendiater 2021

Från vänster: Zehra Zayed, Maria Brovall, Mattias Grönborg, Henrik Sellehed, Martin Stockhaus, Christina Öberg

Ikväll har två entreprenörer och fyra forskare korats på Elite Park Avenue Hotel. De kommer få dela på 2 520 000 kronor. Stipendiaterna har utsetts för sin förmåga att utveckla idéer som bidrar till positiv samhälls- och företagsutveckling.

Dessutom firas 2020 års entreprenörs- och forskarstipendiater, eftersom stipendiefesten uteblev föregående år pga. Covid-19 restriktioner. År 2020 delade stiftelsen ut 1 200 000 kronor i stipendier. Det är nu tionde året i rad som stipendier delas ut och detta firades med en fantastisk jubileumsfest.

Familjen Jacobsson tackar alla som var med och gjorde den här kvällen till en inspirerande och minnesvärd tillställning; stipendiater och övriga gäster, Smokingpojkarna som stod för musik och underhållning under kvällen samt personalen på Elite Park Avenue Hotel.

Tack även till Ljung´s blommor för vackra buketter och till Anders Bodebeck som formgivit handskrivna och personliga diplom.

Gratulerar till årets stipendiater

Entreprenörsstipendium

Mattias Grönborg, Grundare och VD på iGoMoon
Stipendium om 400 000 kronor för att gå Owner/President Management på Harvard Business School.

Motivering Entreprenörspris: Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons Entreprenörspris har tilldelats Mattias Grönborg, för att med gott affärsmannaskap ha byggt upp iGoMoon AB, som tillhandahåller digitala verktyg och processer för att säkra kundernas lönsamma tillväxt.


Henrik Sellehed, CTO och ägare på Kassacentralen
Stipendium om 465 000 kronor för att gå The Gothenburg Executive MBA på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Motivering Entreprenörspris: Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons Entreprenörspris har tilldelats Henrik Sellehed, för att målmedvetet byggt upp Kassacentralen i Malmö AB, som erbjuder effektiva och säkra betalningslösningar för företag.

Forskarstipendium


Maria Brovall, docent och lektor vid Jönköping University
Hon tilldelas 400 000 kr för sitt forskningsprojekt ”Digitalt verktyg för andningsträning i hemmet inför postoperativ strålbehandling av vänstersidig bröstcancer”

Martin Stockhaus, Phd vid Chalmers Tekniska Högskola
Han tilldelas 400 000 kr för sitt forskningsprojekt ”Entreprenörskap som karriär och entreprenörskapsutbildningens roll i karriärutvecklingen”.

Zehra Sayed, PhD vid Göteborgs Universitet
Hon tilldelas 400 000 kr för sitt forskningsprojekt ”Utmaningar vid samarbete i internationella innovationsnätverk”

Christina Öberg, professor vid Karlstad Universitet
Hon tilldelas 460 000 kr för sitt forskningsprojekt ”Att hantera det oförutsedda – prediktion och förändring i ljuset av pandemi och AI”.

Fler nyheter