Stipendieutdelningsdagen 2017

Entreprenörsprisvinnare

Motiveringar:


Moa Gürbüzer, MRG Wines AB i Göteborg för att med stort socialt ansvar framgångsrikt byggt upp en lönsam internationell verksamhet inom alkoholfria drycker. Hon tilldelas 200 tkr för att gå utbildning inom Executive Management och Digital Marketing.http://www.mrgwines.com/

Johan Hallenby, Viscus AB i Göteborg för att med stor drivkraft effektiviserat hälsofrämjande åtgärder för storföretags anställda. Han tilldelas 370 tkr för att genomföra en EMBA utbildning i Göteborg.http://viscus.se/

Rikard Persson, SportAdmin i Scandinavien AB i Malmö för att framgångsrikt utvecklat ett verktyg för att effektivisera administration och logistik i föreningar. Han får 150 tkr för att läsa projektledning inom IT.https://www.sportadmin.se/

Richard Wahlström, Q & Q Labs AB i Mölndal för att framgångsrikt utvecklat företaget inom kundfokuserade laboratorieanalyser. Han erhåller 65 tkr till olika kurser för att stärka sin chefsroll.https://www.qandqlabs.se/

Forskarstipendiater

Motiveringar:


Mary Hägg, Tandläkare och Medicine Dr vid Umeå/Uppsala universitet har tilldelats 400 tkr för sin forskning kring ett verktyg för att reducera snarkning. 

Lisa Melander, PhD vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, avdelning Supply and Operations Management, har tilldelats 200 tkr för grön innovation i svenska industriföretag. 

Sabina Braun, Doktorand vid Svenska Lantbruksuniversitetet i Uppsala har tilldelats 150 tkr för sin forskning kring förbättrad gödslingsrådgivning. 

Fler nyheter