Dataspel ska lära skolbarn om ekologi

Anna Eklöf

Fotograf: Anna Nielsen

”Jag tycker det är viktigt att visa hur allting i naturen hänger ihop och att både viktiga och spännande saker sker där”. Det säger Anna Eklöf som forskar om ekologiska nätverk – hur djur, växter och människor samspelar i naturen. Kunskapen om hur arter interagerar och konkurrerar med varandra omsätter hon nu till lärospel i skolmiljö.

Vad kommer det sig att du gjorde ett spel?

Jag tyckte att spännande och interaktiva läromedel om komplexiteten i naturen saknades i skolan. Ett av våra största miljöproblem idag är att arter dör ut och försvinner i hög takt, och mycket av detta är orsakat av mänskliga aktiviteter. Det måste vi prata mer om! I grundskolan ingår det i läroplanen att jobba med ekologi och ekosystemtjänster, men undervisningen fokuseras ofta på enkla system så som näringskedjan – till exempel att en räv äter en hare och haren äter gräs. Jag tycker att det är viktigt att kommunicera att allting i naturen hänger ihop i stora, komplexa och spännande nätverk! Då kan man också få förståelse för att om vi gör någonting i en del av nätverket kan det får stora effekter i en helt annan del av ekosystemet. Kan vi kommunicera det här till barn och ungdomar på ett engagerande sätt så har vi tait ett viktigt steg. 

Namn: Anna Eklöf
Ålder: 43 år
Titel:
Bor: Rimforsa, utanför Linköping
Familj: Man, två döttrar på 15 och 15 år. I hemmet finns hund, katter, hästar och höns
Fritid: Det mesta handlar om djur och natur – älskar att vandra lång, vanliga skogspromenader med hundarna, rida och arbeta i trädgården.
Drömmer om: Att vårt spel ska kunna nå en bred publik och att vi kan göra det så bra att vi kan få många, många fler att förstå att vi människor är en del av naturen och måste agera därefter!

Foto från spelet som förestället ett ekologiskt nätverk i kelpskogen utanför USAs västkust.

Vad innebär ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är sådant naturen gör som människor har nytta av. Ett exempel är pollination; när äppleträden blommar så kommer bin och hämtar pollen och för pollenkornen mellan blommorna, vilket gör så att träden kan sätta frukt. I spelet kopplar vi ekosystemtjänster till nätverket av arter och hoppas att på så sätt ännu tydligare kunna visa på varför biodiversitet är så viktigt.

Hur långt har ni kommit med det här projektet?

Vår grupp – bestående av mig som forskare, en programmerare, en grafiker och en speldesigner –  har tagit fram en prototyp av ett spelet. Målet är att under vintern att kunna visa upp den för potentiella skolor och få feedback för att kunna fortsätta utvecklingen. Det vi visat upp hittills har vi fått bra feedback på och både skolor och folk från dataspelsgrupper har visat intresse och tycker att detta är spännande. Förra året var vi på LIU Game Conference och både lärare och andra som besökte vår monter där var mycket positivt inställda.

Finns det andra användningsområden för spelet?

Vi tänker oss att spelet kan användas anläggningar, så som museum och naturrum, som vill ha en installation för att informera på ett interaktivt sätt om vikten av biodiversitet. Vi har ett pågående samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter vilket ska bli väldigt spännande att utveckla.

På vilket sätt har du haft nytta av vårt stipendium?

Stipendiet har gett oss möjlighet att inkorporera fler delar i vårat spel än vi hade kunnat annars och att kunna satsa på ekosystemtjänster som en speciell del av spelet. Baserat på forskning kommer vi att kunna kommunicera, instruera och lära ut och knyta forskningsvärlden närmare allmänheten. Stipendiet har verkligen bidragit till att vi ha kunnat komma igång och att vi vågade starta företaget Lutra Interaktiv. Lutra betyder utter på latin och första scenariot som vi simulerar är just om uttrar. Företaget driver vi vid sidan av universitetet och vi har nu också planer att göra ett underhållningsspel med samma tema, som kan användas utanför skolmiljön och som är mer spelfokuserat.

De senaste intervjuerna