Affärsmodellernas betydelse när företag går samman

Mattias Johansson

Fotograf: Erika Borgsund


Som anställd på Unicarriers fick Mattias Johansson uppleva flera intressanta försäljningsprocesser och därefter ägarförändringar i olika japanska konstellationer. Mattias som alltid behållit en fot i akademin funderade på hur han kunde använda detta i en akademisk kontext och fick genom Chalmers ett erbjudande om att antas som industridoktorand i företaget. 

– Min forskning handlar om affärsmodellernas betydelse hos företag som säljs, köps och slås samman (Mergers & Aquisitions). Jag studerar hur affärsmodellerna påverkar den efterföljande integrationsprocessen och förmågan att generera synergier för den sammanslagna organisationen.

Främst studerar jag de integrationsprocesser som skedde för ett par år sedan när materialhanteringsföretaget Unicarriers förvärvades av Mitsubishi. Heavy Industries. Genom förvärvet skapades ett bolag med dubblad marknadsnärvaro och med vad som på förhand kan betraktas som goda möjligheter för synergier. Att få sammanslagna företag att fungera som ett väloljat maskineri, är dock inte det lättaste. I projektet studeras huruvida en låg ömsesidig förståelse för varandras affärsmodeller innan sammanslagningen skapat låsta positioner som har försvårat integrationsarbetet.

Namn:
Mattias Johansson
Titel: Industridoktorand Chalmers Tekniska Högskola
Ålder: 45
Familj: Sambon Erika och barnen Ellen och Carl.
Kopplar av med: Att odla ett stor intresse för rockmusik och historia, där jag till min stora glädje har lyckats få barnen att dela åtminstone det sistnämnda.
Motto: Vårda dina vänner och slutför det du påbörjat.

Det har tidigare bedrivits mycket forskning på området kring Mergers & Aquisitions, men vår unika tvist är att vi kopplar detta till affärsmodeller. I vårt fall med Unicarrier och Mitsubishi har vi två mycket lika bolag, båda tillverkar truckar, ägarna är japanska, men de skiljer sig åt genom att de i flera avseenden har olika affärsmodeller. Produktutbudet är ungefär likadant, men man säljer truckar på olika sätt. Vi undersöker om detta kan vara  förklarande aspekter i varför det uppstår utmaningar när företag integreras efter uppköp, trots att det på pappret borde vara en bra matchning. I de pågående projekten jobbar jag tätt tillsammans med min handledare professor Martin Wallin.

I vilken utsträckning går det att planera för realiseringen av synergieffekter?

Jag skulle säga att det beror på hur mycket research man har gjort innan, hur mycket man har förberett och vad man visste om bolaget innan man köpte det. I vårt fall visar våra resultat att trots att man verkar inom samma industri, så hade en ökad kunskap bidragit till att organisationerna varit bättre förberedda på hur skillnaderna kom att påverka integrationsprocessen.

Vad är den önskade effekten av ett förvärv? 

Det enkla svaret är att man vill öka värdeskapandet för ägaren och detta kan ske på en rad olika sätt. I det här fallet blev Mitsubishi Heavy Industries större och globalt trea på truckmarknaden från att tidigare ha varit på femte plats Storleken gav dels en starkare marknadsnärvaro samtidigt som det öppnar upp för synergier på såväl intäkt som kostnadssidan.

I ett annat projekt tittar du på innovationssamarbeten i mellan stora och små bolag, berätta om det…

Det andra forskningsprojektet väcktes för ett år sedan av Vinnova som var intresserade av att titta på innovationssamarbeten och specifikt hur samarbetet ser ut mellan större och mindre organisationer. Här studeras en rad samarbeten, men även här tittar vi på Unicarriers och nu genomförs en intervjustudie med de valda fallen.

Vi undersöker vad som kännetecknar goda och dåliga samarbeten och vilka gemensamma nämnare som finns i den här kontexten? Vi har kommit en bra bit med datainsamlingen, men har ännu inga färdiga slutsatser. Men vi ser redan nu att när samarbetet inte fungerar ser vi tydligt bristerna som uppstår i kommunikationen och att man ofta pratar förbi varandra vilket skapar falska förväntningar hos de olika parterna. Det är som i all interaktion mellan människor att friktion kan uppstå och måste överbryggas. När artikeln är publicerad har vi goda förhoppningar om att kunna presentera intressanta resultat såväl för akademi som praktik.

Hur kommer du att få nytta av stipendiet?

Stipendiet bidrar och möjliggör färdigställandet av de pågående och även kommande projekten samt finansierar studierna fram till examen. De skapar även bättre möjligheter för mig att delta på relevanta konferenser och kurser. Jag vill här en gång passa på att uttrycka min tacksamhet till stiftelsen.

De senaste intervjuerna