Petra Apell

Petra Apell

Entreprenörspris 2023

Grundare på Texray AB
Stipendium om 300 000 kronor för att genomgå doktorandutbildning inom industriell ekonomi på Chalmers tekniska högskola.

Motivering entreprenörspris:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörspris tilldelas du för att framgångsrikt utvecklat strålskyddsprodukter.

Fler motiveringar

Intervjuer med stipendiater