Innovation inom strålskyddsteknologi för en säkrare vårdmiljö

Petra Apell
Foto: Hans Wikkelsö

Petra Apell, grundare och ledare för Texray, delar sin vision om att förbättra både ergonomin och strålskyddet för vårdpersonal. Med nyligen undertecknat globalt distributionsavtal med ett medicintekniskt bolag, markerar Texray en expansiv fas och stora möjligheter att sprida sin teknologi internationellt. Som både entreprenör och doktorand vid Chalmers, berättar Petra om hur deras patenterade strålskyddande textil kan förändra branschen och om hennes egen drivkraft att driva innovation framåt.

Namn: Petra Apell
Tilldelat stipendium:
Hon tilldelas entreprenörspriset för att framgångsrikt har utvecklas strålskyddsprodukter samt 300 000 kronor för att genomgå doktorandutbildning vid Chalmers Tekniska Högskola.
Titel: VD och grundare
Bor: Onsala
Fritid: Tränar och reser – gärna i kombination. Umgås med familj och vänner.
Inspireras av: Människor som utmanar sig själva för att uppnå sina drömmar.

Berätta om din innovation, världens första strålskyddande textil, och hur den kan förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal?

Min kollega Fredrik Gellerstedt och jag delar en vision att förbättra arbetsmiljön för den sjukvårdspersonal som arbetar med joniserande strålning under operationsingrepp. Vi adresserar problemet med dagens tunga och otympliga strålskydd med en strålskyddande textil, vilket skapar möjlighet för unika designer som inte finns tillgängliga på marknaden och som kan ge mer ergonomiska produkter samt ett ökat strålskydd.

Hur skiljer sig Texrays produkter från de traditionella strålskyddande produkterna sjukvården?

Våra produkter tillverkas av ett textilt material, vilket kan jämföras med de traditionella produkterna som består av plastfyllda metallark. Genom innovativ design har vi lyckats introducera två nya produkter som ger ökat skydd genom att minska den potentiellt farliga joniserande strålningen mot huvudet med upp till 97%.

Finns det planer på att utöka användningen av den stårlskyddande textilen till andra områden eller branscher utanför sjukvården?

Den tekniska plattformen är patenterad för joniserande strålning, vilket innebär att branscher som kärnkraft, rymd, flyg och gruvindustrin också kan bli aktuella.

Hur ser du Texrays framtid och hur bidrar stipendiet till att förverkliga dessa mål?

Våra produkter har fått stor uppmärksamhet internationellt och nyligen signerade vi ett globalt distributionsavtal med ett medicintekniskt bolag, vilket ger oss stora möjligheter att sprida vår teknologi och produkter på en global arena. 

Jag har under mina år som entreprenör ofta stött på hinder att få en bredare implementering av nya tekniska innovationer även om behovet, bevisen och viljan hos slutanvändare finns. Om vi som representerar industrin får en djupare förståelse för dynamiken och hur innovationsprocesser fungerar, kan vi också öka implementationen av nya tekniker i vården. Det är det som driver mig framåt och det är också därför jag för några år sedan beslutade mig för att påbörja en doktorandutbildning på Chalmers med fokus på innovationsprocesser i vården. Närmare bestämt studerar jag systemfaktorers påverkan av införandet av innovationer i vården. Stipendiet ger mig en möjlighet att fortsätta fördjupningen, nu med ett fokus på Texray. Jag har redan nu haft möjlighet att applicera nya lärdomar och insikter från doktorandutbildningen i verkligheten och jag är övertygad att det har påverkat Texrays marknadsintroduktion på ett positivt sätt. Spännande tider!

Avslutningsvis, vad ser du som de mest spännande utmaningarna och möjligheterna inom strålskyddsteknologi och innovation i vården?

Tro det eller ej, men en stor utmaning för oss har varit det bristande intresset bland slutanvändare och beslutsfattare som på något sätt verkar ha tappat tron på att deras arbetsmiljö kan förbättras med nya strålskydd. Jag och mina kollegor på Texray är övertygade om motsatsen. Vi är fast beslutna att, i samarbete med våra partners inom vårdsektorn, akademin och industrin, fortsätta utmana det nuvarande läget genom att ständigt utveckla och förbättra nya strålskyddprodukter.

De senaste intervjuerna