Hon utvecklar teknik för en förarlös framtid

Anna Fritzon

Fotograf: Isabell Krogh

Med en bakgrund som jurist med goda kunskaper om innovation och IP Management, startade hon teknikbolaget Zuragon AB. I en snabbt växande marknad utvecklar och testar de system för autonom körning och avancerade förarassistanssystem. Mjukvaran ska hjälpa bilarna att förstå trafiken och vägarna runtomkring dem. Bolaget startade 2017 och har idag fyra anställda och en rad konsulter och utvecklare runtom i världen.
— Mitt perspektiv är att se helheten, marknaden och behoven, säger VD Anna Fritzon.

Namn: Anna Fritzon

Ålder: 38 år

Titel: VD

Gjorde innan: Arbetat inom management och management consulting

Intressen: Politik, bilar, miljö

Gör helst en ledig dag: Umgås med min familj

Vad gör Zuragon?

— Vi gör en kombination av mjukvaruverktyg och inbäddad mjukvara för självkörande fordon. Den möjliggör snabbare och säkrare utveckling av autonom teknik för lastbilar så väl som för personbilar. Vårt bolag är baserat på innovation inom den absolut senaste tekniken med en produktportfölj som knyter ihop molnet med bilar på ett säkert sätt.

Hur går detta till?

— Först får vi in data som biltillverkarna samlat in från kameror och övriga sensorer. De ger information om omgivningen, förarens beteende och vad som sker utanför bilen. Datan används sedan för att skapa en omvärldsbild av hur bilen kan navigera och ta egna beslut. Vi utformar miljön så att bilen kan lära sig att fatta egna beslut och tränas till ett felfritt uppförande för en given situation. 

Vilka är era kunder?

— Vi startade i Kina som en liten aktör, men hittade en bra partner och har nu många pågående projekt och samarbetar idag med de stora biltillverkarna. I Kina arbetar vi med SAIC, Geely och NIO och i Japan är det bland annat Honda, Mazda, Denso och Toyota och i USA, med Wabco och FCA.  

Ser ni några utmaningar kring utvecklingen av självkörande bilar?

— Ja det finns massor av utmaningar! Största utmaningen är att överblicka den nästan bottenlösa komplexiteten. Det är därför nästan alla självkörande system har en begränsad miljö som de är avsedda för idag. Från att ha haft en mekanisk konstruktion i våra bilar går vi mot en mjukvaruutveckling och en bransch där många nya aktörer förutom biltillverkarna vill delta.

Bilarna innehåller fler och fler delar av självkörande moment, men det är samtidigt en oreglerad och osäker marknad och det är inte bara teknik det handlar om. Det saknas en gemensam standard på EU-nivå. Alla är överens om att självkörande teknik kommer, men det är mycket jobb kvar innan gemene man åker självkörande bil till jobbet. 

Vad ser ni för tänkbara hinder mot att introducera självkörande bilar i urbana miljöer?

— Att se helt självkörande bilar ute på vägarna i Sverige kommer att dröja många år. Det pågår tester runtom i Sverige, men skulle det uppstå olyckor kommer utvecklingen att fördröjas. Både tillit till den nya tekniken, den sociala acceptansen, kostnad och standarder är hinder för införandet av självkörande teknik. I första hand satsar teknikbolagen på självkörande taxi just nu. Det viktigaste är att välja en teknisk väg som kan skala upp i volymer, väljer man fel kan man förlora flera år i tid till marknaden. 

Hur har stipendiet hjälpt dig i ditt arbete?

— Det har gjort så mycket nytta! Med hjälp av det läser jag MBA-utbildningen på Handelshögskolan i Göteborg. Kurserna inom logistik och supply chain management har ökat förstående för leverantören och hela kedjan. Det hjälper mig att fatta mer genomtänkta beslut och få nya perspektiv. Mitt favoritämne så här långt är innovation management och det har jag fått nytta av direkt i verksamheten. Lärare från andra länder har gett mig kunskap om internationell försäljning i USA och Kina och medstudenter från andra branscher kommer med värdefulla inspel och tips. Den har också gett mig ytterligare kunskap i hur man hanterar kunder och personal, kunskaper som direkt går att tillämpa i mitt arbete. Dessutom har jag blivit en mer professionell chef, fått både större förtroende och självförtroende. Kursen är fantastisk och jag är väldigt glad och tacksam gentemot stiftelsen för att ha fått den här möjligheten! 

De senaste intervjuerna