Dimitras forskning kan hjälpa leukemipatienter

Dimitra Zacharaki
Foto: Vykintas Kazdailis

Vårt forskningsprojekt syftar till att uppfylla det otillfredsställda behovet av en standardiserad humaniserad modell av blodcancer. Bristen på relevanta djurmodeller har hindrat studien vid olika typer av leukemi. Vi genererade OssiGel, en mänskligt härledd matris, som efter blandning med patientens egna celler kan introduceras icke-invasivt i möss som ett funktionellt miniben som senare visar patientens sjukdomsegenskaper. Framgång med att modellera egenskaperna hos enskilda leukemipatienter kommer att leda till bättre och skräddarsydda behandlingar i framtiden, säger Dimitra Zacharaki, biträdande forskare vid Lunds Universitet.

Berätta om din forskning

Vår forskning fokuserar på benmärgens mikromiljö och hur denna kan påverka initieringen och progressionen av sjukdomar som utvecklas där såsom leukemi och andra blodsjukdomar.

Vad innebär miniatyrben och varför har ni utvecklat dessa?

För att på djupet kunna studera bidraget från den mänskliga mikromiljön för utvecklingen av blodsjukdomar behöver vi ett tillförlitligt system in vivo, det vill säga i studiedjur. På grund av bristen på en sådan modell skapade vi OssiGel, en plattform som kan utvecklas till ett mänskligt miniatyrben eller miniben inuti ett djur som en mus. Dessa miniben innehåller inte bara leukemicancerceller utan också celler från mikromiljön som är nödvändiga för att bättre återspegla sjukdomen.

Namn: Dimitra Zacharaki
Ålder: 38 år
Titel: Biträdande forskare i labbet för cell-vävnads och organteknik
Bor: Åkarp
Familj: Bor med min sambo
Fritid: Odling, litteraturläsning och ridning
Drömmer om: Att få god vetenskap till nytta i samhället

Vad är aktuellt just nu i forskningsprojektet?

Vi har med hjälp av OssiGel lyckats generera miniben från olika leukemipatientmaterial och vi analyserar sammansättningen av dessa patientminiben. Detta kommer att hjälpa oss att förstå vilka celltyper som finns och deras genetiska sammansättning för att få bättre insikter om hur de interagerar med cancercellerna.

Hur kan resultaten komma till användning i vården?

Idag finns det ingen standardiserad modell som kan återspegla patientens tillstånd i en mus, vilket förhindrar framsteg i studien av leukemiinitiering och progression. Det faktum att våra OssiGel-baserade miniben är av mänskligt ursprung och från patienten själv tillåter studien av sjukdomen på ett personligt sätt och möjliggör identifiering av nya terapeutiska mål. Detta skapar enorma möjligheter för bättre terapeutiska strategier för befintliga och nya läkemedel i framtiden.

Vad innebär stipendiet för dig?

Jag är tacksam för möjligheten som familjen Jacobsson gav mig att visa upp vårt forskningsarbete för en bredare publik och att använda detta generösa anslag för att utforska nya metoder som encellssekvensering av våra patienters miniben. Vi är glada i min grupp att kommittén kunde förutse den entreprenöriella aspekten av vår OssiGel plattform och jag hoppas att jag kommer med fler uppdateringar i november, inte bara om de forskningsframsteg vi gjort med OssiGel utan också om de framtida möjligheterna för kommersialisering.

De senaste intervjuerna