Från sjuksköterska till verksamhetschef

Anna Eurenius
Fotograf: Sofia Sabel

När Anna Eurenius fick möjligheten att vara med och starta en klinik var hon inte sen att tacka ja. Att få skapa en klinik som bedrivs enligt våra värderingar var drivkraften. Att få ge vård på det sättet som vi tycker att sjukvård skall bedrivas, det har alltid varit lite av en dröm, säger hon.  

Med erfarenhet i bagaget både som sjuksköterska och som produktspecialist där hon sålt medicinteknisk till sjukhus hade hon redan mycket av den kompetens som behövdes. Stipendiet gav henne ytterligare möjligheter att driva kliniken framgångsrikt med ambitionen att erbjuda bästa möjliga kvalitet för patienten.

Namn: Anna Eurenius
Titel: Verksamhetschef/delägare på Nordiskt Endoskopicentrum.
Bor: Rävlanda
Fritid: Gillar att umgås med min familj och delta i mina barns aktiviteter. Tränar crossfit och yoga flera gånger i veckan. Stor kattälskare!
Inspireras av: Just nu företagsledare som vågar ”gå utanför boxen” ex Elon Musk. Annars är min mamma en stor förebild då hon visat att man alltid kan mer än man tror och att man kan säga vad man vill till vem som helst om man säger det på ett schysst och bra sätt.

Hemsida: Nordiskt Endoskopicentrum

Vad gör ni på Nordiskt Endoskopicentrum?

På vår klinik mottar vi patienter som söker för besvär från mag- och tarmkanalen. Det kan vara allt från bekymmer i matstrupen till magsäck och tjocktarm. Sjukdomarna kan vara IBS, Ulcerös Colit och Crohn´s sjukdom.

Patienterna som söker hos oss har antingen en privat sjukvårdsförsäkring hos ett försäkringsbolag eller kommer med remiss från landstinget på grund av långa vårdköer på de större sjukhusen. Från landstinget skickas patienter till oss via vårdgarantin och de har remiss för att få göra en koloskopi. Detta är en undersökning med en tunn och böjlig kamera där man undersöker slemhinnan i tjocktarmen. Syftet med koloskopi är att man letar efter förändringar på slemhinnan eller orsak till blödning. Det kan till exempel vara för att utreda om en patient har inflammatoriska tarmsjukdomar eller för att hitta polyper som kan utvecklas till cancer. Hittar vi polyper så tas dessa bort och man kan förhindra framtida potentiellt farlig sjukdom.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jag är verksamhetschef och sköter allt från ekonomi, skattefrågor och moms till personalfrågor, beställning av varor och inköp av fikabröd! Då jag är sjuksköterska kan jag ibland sköta mottagningen och assistera vid undersökningar om någon i personalen behöver vara ledig eller är sjuk. En vanlig dag startar med att vi har en genomgång vem som skall utföra vad under dagen och vilka undersökningar som skall utföras. Därefter arbetar läkare och sjuksköterskor/undersköterskor på mottagningen och jag brukar ta hand om mail och annat administrativt arbete. I takt med att verksamheten ökar finns mer administrativa uppgifter som rör företagandet och detta tar den mesta av min tid.

Arbetet är väldigt varierande och det är den roligaste arbetsplatsen jag varit på. Man kan faktiskt säga att alla arbetsuppgifter jag haft genom min karriär på olika positioner både inom landsting och företag blandas här på Nordiskt Endoskopicentrum. Mina olika kompetensområden krävs för att jag skall kunna utföra arbetet men ibland känner jag att jag inte riktigt räcker till kunskapsmässigt. Det är därför vidareutbildning för att kunna driva företag är nödvändigt.

Hur kom det sig att du startade den här verksamheten?

Jag äger och driver kliniken tillsammans med två läkare; dr Tomasz Radomski och dr Morteza Shafazand. Vi lärde känna varandra när de var kunder till mig då jag arbetade på Olympus och sålde utrustning till landstinget i VGR. Vi hade alltid ett gott samarbete och hade dessutom kul tillsammans.

De hade bestämt sig för att starta en egen klinik och frågade om jag ville vara med och etablera verksamheten. Först var jag tveksam då jag hade ett väldigt bra arbete med trygg anställning men efter lite utvärdering insåg jag att detta var en fantastisk möjlighet att få vara med och starta ett företag från grunden. Att få starta ett företag har alltid varit lite av en dröm. Att få skapa en klinik som bedrivs enligt våra värderingar var drivkraften. Att få ge vård på det sättet som vi tycker att sjukvård skall bedrivas.

Vilken är din vision med Nordiskt Endoskopicentrum?

Vår ambition är att driva en klinik med högsta möjliga fokus på kvalitet i allt som patienten upplever vid besök. Det handlar om att kunna ge patienterna tillräckligt med tid, ett gott bemötande och korrekt utförda undersökningar. Vi har noga uppsatta kvalitetsmål i avseende patientnöjdhet och kundnöjdhet men framför allt har vi höga krav på oss att själva. Undersökningarna som utförs skall vara av högsta kvalitet. Vi skall vara ett företag som drivs framgångsrikt ur ett ekonomiskt perspektiv med finanser i balans. Sist men inte minst är vi måna om att vi skall ha personal som trivs på sitt arbete och känner trygghet hos sin arbetsgivare.

Vad utmärker er mottagning från annan vård inom endoskopi?

Vi har hela tiden fokuserat på att inte ”pruta” på kvaliteten. Detta gäller allt från att vi köpt utrustning som är den mest moderna på marknaden till att vi valt att ha dokumentationssystem som är avancerade och medför att vi kan kontrollera kvaliteten. Många har ifrågasatt oss kring val av dyr utrustning då man ansett att vi köpt för dyr utrustning för att kunna vara vinstdrivande, men vi vill visa att det går att både bedriva god vård med kvalitet i fokus och samtidigt leverera goda ekonomiska resultat. Resan till dagens klinik har varit tuff men vi är väldigt stolta över var vi befinner oss i dagsläget.  Vi kan redovisa mycket höga siffror vad gäller hur många polyper vi hittar vid koloskopi vilket är en kvalitetsindikator i sig då risken för att patienter insjuknar i tjocktarmscancer minskar radikalt i paritet med hur många polyper som hittas vid undersökningar. Kan vi hitta polyper och ta bort dem innan de har blivit ett problem för patienten minskar såklart risken för att patienten skall drabbas av allvarlig sjukdom i framtiden. Vår PDR (polyp detection rate) dvs hur många polyper vi hittar ligger på 74% och riksgenomsnittet ligger runt 60%. Utöver detta har vi blivit ett vinstgivande företag. Detta är vi stolta över!

Vad innebär stipendiet för dig?

För mig är stipendiet en förutsättning att kunna fortsätta att driva företaget framgångsrikt. Efter hand som kliniken expanderat så har jag känt att jag inte räcker till kunskapsmässigt kring företagande. Att få stipendiet och få möjlighet att delta på en Executive MBA vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet innebär att jag kan få tillgodogöra mig de kunskaperna som är nödvändiga för gott företagande. Jag går på föreläsningar och workshops var tredje vecka och kommer varje gång hem med kunskaper som jag direkt kan implementera i vår verksamhet. Senast var det en kurs som berör ledarskap och företagskultur och vid nästa utbildningsdag kommer vi i arbetsgruppen arbeta med viktiga frågor som rör vår organisation och hur vi samarbetar för att bli en framgångsrik och trivsam arbetsplats tillsammans. Förhoppningsvis kommer vår arbetsgrupp att samarbeta än bättre och trivseln och tryggheten ökar. Detta kommer sedan avspeglas i den vård vi erbjuder våra patienter.

De senaste intervjuerna