–Med bra värderingar tar vi bra beslut

Johan Nilsson

Johan Nilsson är entreprenören som byggde bolagen han själv ville arbeta i. Bolag där alla hjälps åt med att bygga värde för kunden. Med fokus på användarupplevelsen levererar de både smarta och anpassade mjukvarulösningar för industrin .
– Vi hjälper kunden att skapa nya värden, säger Johan, VD på Connectitude AB och Cenito Software AB.

Berätta om er. Vad gör ni?

–Vi arbetar med HMI-utveckling i Cenito Software, IoT-lösningar i Connectitude och gemensamt anpassningar för tillverknings- och processindustrin Konkret handlar det om allt från uppkopplade och touchbaserade operatörspaneler på maskiner i industrin till fjärrövervakning i mobilen. Vi har tagit konsumenttänket till industrin och fokuserar på användarupplevelsen och gör den till något extra. Tillämpningarna ska inte bara fungera och vara robusta, utan även vara lättanvända och snygga. Med hjälp av vår industriella IoT-plattform, kopplar vi upp fabriker och samkör data för att optimera deras produktion och maskiner så att de ska fungera smartare och göras mer driftsäkra. Genom att kunna förutse driftstopp, beräkna och se mönster när enheterna producerar mest effektivt kan man optimera kostnaderna.

Hur föddes idén till ditt företag?

–Vi hade en vision om ett arbetssätt vi ville uppnå. Vi ville bygga det företaget som vi själva skulle vilja arbeta i. Ett värderingsstyrt bolag, helt chefslöst och utan hierarkier, med fokus på att istället vara nära kunden. Vi vill hjälpa kunden att skapa nya värden. Vår filosofi är att vi inte ska göra som alla andra gör, utan vi ska titta på hur vi kan göra saker annorlunda, för då gör vi det troligen bättre. Så länge vi har bra värderingar så vet vi att vi kommer att ta bra beslut!  

Vad är nyckeln till er framgång?

–Korta insiktsvägar, vi är ganska breda i vår kompetens. I en värderingsstyrd organisation som vår krävs många överlappande kompetenser. För att bygga värde för kunden kan jag inte bara vara teknikorienterad, eller sitta med en viss disciplin, man måste ha en bredd och det har vi. De resulterar i korta insiktsvägar och gör att vi också kan vara snabba!

Hur har stipendiet hjälpt dig i din företagarprocess?

–Det har hjälpt mig oerhört mycket, och har i huvudsak gjutit mod i mig bortom vad jag trodde man kunde få hjälp med. Pengarna använde jag till en ny typ av djupare och mer utforskande coachning än jag tidigare provat. Han ställde mycket krav och utmanade mig som ledare, hjälpte till att definiera mål, och coachade i hur vi kunde uppnå förändring.

Var är ditt företag om fem år?

–Fem år i en digital bransch är ju en hel livsstid! Vår industriella IOT plattform har fått fotfäste över hela världen. Vi är den givna parten som man kontaktar när man behöver ta nästa steg in i sin produktion.

De senaste intervjuerna