Från entreprenör till VD

Sanna Arnfjorden Wadström

Sanna är en av stiftelsens entreprenörspristagare. Från att ha arbetat med generationsskiften och familjeföretag är hon numera VD för Sinf, där hon har en större plattform att fortsätta sitt arbete med att stötta andra företagare. Här delar hon med sig av sina tankar om entreprenörskapet och vad stipendiet har betytt för henne.

De senaste intervjuerna