Storskalig spridning av solenergiteknik

Ingrid Johansson Mignon

-Målet är att öka förståelsen kring hur innovativa affärsmodeller kan bidra till en storskalig spridning av solenergiteknik i Sverige. Genom att få ihop både behov och resurser kan vi nå mer effektiva projekt, säger Ingrid Johansson Mignon, forskare på Chalmers.

Omställningen till ett hållbart energisystem kräver att förnybar elproduktionsteknik, som till exempel solenergiteknik, sprider sig storskaligt. För att uppnå detta mål har företag och investerare i andra länder som USA, Japan eller Tyskland använt nya typer av affärs- och samarbetsmodeller, till exempel tredjepartsägande eller teknikleasing. I dagsläget används dock få av dessa modeller i Sverige, eller till en mycket liten utsträckning. Ingrid Johansson Mignon kommer att ta reda på varför det är så och hur man kan anpassa modellerna så att det skapar värde.

–Det kan bero på att modellerna saknar mervärde för investerare eller att vissa förutsättningar på marknaden eller i regelverket gör dem oanvändbara. Mitt projekt kommer att utvärdera deras potentiella mervärde för Sverige och utforska vilka eventuella hinder som finns för deras användning här.

Nya lösningar kan ge solenergi till flera

I Sverige innebär affärsmodellen att företagare och husägare själva köper tekniken för att producera el. Ofta dimensionerar man sin anläggning bara så att det täcker det behovet man har. Det finns i dagsläget inget behov att producera så mycket som möjligt, utan produktionen baseras helt på det egna behovet.

–Om man skulle gå ihop tillsammans med andra skulle man kunna göra mycket mer effektiva projekt. En person som bor i lägenhet skulle kunna till exempel kunna investera pengar så att dem som har större takyta, men saknar pengar kan producera solenergi för lägenhetsinnehavaren. För dem som har både pengar och behov, men saknar kunskap i att hantera tekniken så skulle en lösning kunna vara att hyra tekniken. Om vi får ihop både behov och resurser så skulle vi nå mer effektiva projekt och aktörer inom solcellsbranschen skulle kunna nå många fler, säger Ingrid

Producenter idag är ingen enhetlig grupp

Ingrid hoppas att forskningsresultaten ska få företagen att ompröva de befintliga affärsmodellerna och kunna bidra med ny kunskap till företag som vill investera och kvalificerade råd till politiska beslutsfattare kring styrmedel i framtiden.

Det finns en rad olika anledningar till varför vi investerar i solceller idag. Det är inte bara på grund av att det är lönsamt eller för att man bidrar till en bättre miljö. Istället för att se producenterna som en enda stor grupp, så skulle man kunna nå dem på ett effektivare sätt, tror Ingrid.

–Dagens affärsmodell når kanske bara en liten del av befolkningen, men genom att formulera om affärsmodellen och fråga om folk kan tänka sig att hyra sitt tak, då kan det plötsligt bli väldigt attraktivt för flera. Eller skulle du vara intresserad av att få lite högre ränta än vad som finns på banken? Det kommer att bli en utmaning att tänka utanför ramarna i framtiden. Men det är helt nödvändigt för att uppnå en omställning, avslutar Ingrid.

De senaste intervjuerna