Logistikföretag på stark tillväxt

Jonas Hamrén Berggren, VD e-logistik

Jonas Hamrén Berggren är VD på e-logistik. När han tillträdde 2011 omsatte företaget knappt fem miljoner kronor. Idag omsätter de närmare 80 miljoner. En kombination av stark e-handelstillväxt och en god anpassningsförmåga till kundernas behov är en del av förklaringen, säger Jonas.

E-logistik arbetar med tredjepartslogistik inom e-handeln, det innebär att de sköter logistiken med det fysiska varuflödet åt andra företag och agerar som en mellanhand åt deras kunder.

–Tjänsterna består i att lagra, plocka, packa, och skicka åt kunderna, säger Jonas lite lättsamt.

De tar också hand om en del kringtjänster såsom att hantera returer samt slutförädling av torra livsmedel, legopackning och montering etc. Portomus är dotterbolaget som håller i porto- och fraktavtal.

–Trenden inom i stort sett alla länder är att de shoppas mer internationellt. I och med den växande e-handeln var det inte svårt att se att behovet av hjälp med logistiken skulle bli en bärkraftig idé. E-logistik har haft en stark tillväxt de senaste åren, inte minst på utlandssidan. Vi jobbar med distribution i båda bolagen och framförallt med internationell distribution. Sammantaget i bolagen går femtio procent av alla försändelser utanför Sverige. Vi har bra porto- och fraktlösningar, vilket gör att det ofta blir mycket billigare att välja oss. Våra kunder gör stora besparingar gällande frakten. På utlandssidan har vi också ett starkt erbjudande på postala marknadsföringsutskick, säger Jonas.

Företaget växer och den 8000 kvadratmeter lagerytan i Götene ska snart utökas för att kunna ta in nya kunder. Trettio personer arbetar idag i företaget, men med all bemanning är det närmare ett hundratal som jobbar i någon utsträckning under ett år. Alla företag idag som säljer produkter måste förhålla sig till e-handel på ett eller annat sätt. Det finns olika strategier och det gäller att hitta sin form för att verka på den spelplanen.

Vad skulle du säga är nyckeln till er framgång?

–Först och främst den starka e-handelstillväxten, men också en bra känsla val av kunder. Vi har koll på företagen som går bra och lyssnar in våra kunders behov. Till exempel de internationella fraktlösningarna har vi skapat tack vare kunderna. Detta i kombination med våra nätverk, tidigare erfarenhet av tredjepartslogistik och att identifiera entreprenörer. Vårt namn, E-logistik är tacksamt och säger mycket om vårt varumärke och gör det lätt att identifiera våra tjänster.

Hur har stipendiet hjälpt dig i din företagarprocess?

-Stipendiet och uppmärksamheten gav framförallt mycket uppmuntran. Att få träffa Atletgrundaren Knut med familj på utdelningsceremonin var mycket inspirerande! Pengarna använde jag till att förkovra mig i utbildningar inom ledning, Time Management och personlig utveckling.

Var är ditt företag om fem år?

–Om fem år är vi troligtvis uppköpta och arbetar med de nya ägarna eller listade på börsen. Redan 2021 har vi som mål att omsätta 100 miljoner kronor.

De senaste intervjuerna