Martin Johanson

Martin Johanson

Forskningsstipendidat 2023

Martin Johanson , Universitetslektor vid Stockholms Universitet
Han tilldelas 450 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Entreprenörskap och krig – hur överlever företag och människor i Ukraina?”.

Fler motiveringar

Intervjuer med stipendiater