Toshima Parris

Forskningsstipendiat 2023

Docent vid Göteborgs Universitet
Hon tilldelas 500 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Stamceller som mål för behandling av svårartad bröstcancer”.

Fler motiveringar

Intervjuer med stipendiater