– Vi vill vara föreningens bäste vän

Rikard Persson

Fotograf: Tim Mohlin Törringer

När SportAdmin korades på Gasellgalan i Malmö i fjol hade ett viktigt mål uppnåtts. Ett av kriterierna är att företagen minst ska ha fördubblat sin omsättning om man jämför det första och sista räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden. SportAdmin har under samma period vuxit 250 procent.

– Utmärkelsen, som ett av de snabbast växande företagen i Sverige idag betyder oerhört mycket för oss. Det här målet har vi strävat mot sen vi startade och att nu befinna sig här är fantastiskt roligt! Det är ett erkännnande för oss internt om att det vi gör är både betydelsefullt och konkurrenskraftigt och en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Rikard Persson, en av två grundare av SportAdmin.

Vill underlätta vardagen för alla ideella hjältar

SportAdmins vision är vara föreningens bästa vän och att genom digitalisering och automatisering underlätta föreningsvardagen för alla ideella hjältar.

– Vi vill att så mycket resurser i föreningarna som möjligt ska användas där de ger mest effekt, i kärnverksamheten. Det innebär att de ideella kan utveckla föreningen och att ledarna kan finnas på plats på träningsplanen bland barn och ungdomar istället för att administrera, säger Rikard.

Rikard Persson (stående) tillsammans med utvecklingskollegorna Tobias och Erik.
Fotograf: Björn Forsberg
 

Eftersom föreningslivet bygger helt på ideella krafter, har administrativa system för medlemshantering ofta varit lite eftersatt. Istället för att en person upprättar listor i Excel kan nu vem som helst i föreningen logga in och stötta arbetet kring medlemshanteringen. Ett av skälen till att SportAdmin nått såhär långt tror Rikard är en stark företagskultur, det brinnande engagemanget och viljan att göra skillnad som genomsyrar hela företaget.

–De flesta som arbetar hos oss har en bakgrund inom idrott och är själva engagerade i föreningslivet och vet hur viktiga och utvecklande föreningarna är för barn och ungdomar och hur det bidrar till ett bättre samhälle. Tekniska lösningar och system är ett medel för att nå målet, förklarar Rikard.

Vår tillväxtresa fortsätter

– Vi ser möjligheten att fortsätta att växa och utvecklas tillsammans med föreningssverige, precissom vi har gjort i snart 15 år. Nästa steg är att fortsätta utveckla vår MedlemsApp ytterligare. Redan idag har medlemmen tillgång till bland annat föreningens alla nyheter, aktiviteter och inte mins medlemskort och erbjudanden. Appen ska bidra med sådant som verkligen är nyttigt och användbart för både föreningarna och dess medlemmar. Det finns mycket utrymme att hjälpa och underlätta för föreningarna även i framtiden och vi ser att vi gör stor nytta, avslutar Rikard.

De senaste intervjuerna