Friskare fötter tack vare digital fotkoll

Ulla Hellstrand Tang arbetar på Ortopedteknik

Ulla Hellstrand Tang är överortopedingenjören som också forskar på diabetesfötter. Hon vet hur viktigt det är att ha fötter som fungerar. Att kunna ta promenader med sin hund eller att gå till postlådan för att hämta sina brev tack vare fungerande inlägg i skorna betyder oerhört mycket för de patienter som hon hjälper. –Jag har arbetat med detta i snart 40 år och ser att med mycket små medel kan man göra stor skillnad. Att göra riskfaktorer till friskfaktorer är min drivkraft och att se människor som kan få leva ett självständigt liv, säger Ulla.

På Ortopedteknik på Sahlgrenska möter hon framförallt fotpatienter. Hon träffar personer med diabetes som har sårrisk, men också personer som har reumatiska problem som till exempel smärta i leder eller idrottsskador. Här görs gipsavgjutningar och skräddarsydda inlägg till fötter, men också proteser och korsetter för den som saknar en fot eller ett ben.

Vad handlar din forskning om?

Min forskning handlar om att förhindra sår och amputation vid diabetes. Sverige har över en halv miljon människor med diabetes och fem procent av dem har fotsår. Patientgruppen löper risk för amputation och därför behövs ordentliga undersökningar av fötterna i ett tidigt skede.

Du fick stipendium för att ha tagit fram ett verktyg för digital fotkoll. Berätta om det!

Ulla formar och slipar till en avgjutning av en fot. I nästa steg värms inläggsmaterialet och vacumformas över gipsformen.

Fötter behöver en årlig fotkontroll på samma sätt som bilar behöver en årlig bilbesiktning. När personen kommer till Ortopedteknik kan man numera använda vårt webbprogram D-Foot, en digital fotkoll, och vårdgivarens beslutsstöd. I D-Foot blir det enkelt att kryssa i om personen har hälsprickor, snedbelastning och sår. Utifrån undersökningen ges sedan rekommendationer kring fotvård, lämpliga skor, eller vidare besök till ett multidisciplinärt team hos oss.

När jag träffar patienter gör jag en ordentlig undersökning av fötterna med hjälp av D-Foot. Att utveckla och färdigställa webbprogrammet har varit möjligt tack vare det stöd som jag fått av Familjen Jacobssons stiftelse. Jag lyssnar också noga på vad patienten själv har för mål efter att såren har läkt, det kan handla om att man vill kunna gå ut och promenera med hunden igen. Eller kunna hämta sin post själv. Vi ser till att inlägg och skor funkar för personens önskemål, vi provar ut och patienterna följs upp.  Inom vården idag är det tyvärr många med fotproblem som inte får den hjälp som behövs. Med D-Foot kan vi identifiera riskfaktorer i ett tidigt skede.

Utöver D-Foot har vi tagit fram patientwebbplatsen myfootdiabetes.se. Där kan patienten utföra ett självtest och resultatet kan skrivas ut för att ta med till doktorn inför undersökningen. Vi har blivit tilldelade miljöpris för vårt koncept där vi bygger in bättre hållbar hälso- och fotvård genom appar som My Foot och D-Foot.

Målet är att D-Foot ska spridas till primärvård och användas av alla regioner. Inom fem år tror jag att de kommer att ha spridits och att användningen sker rutinmässigt. My Foot är integrerat med 1177, och att det är möjligt med fotkonsultation via video som drivs i primärvårdens regi.

Vad har stipendiet betytt för dig?

Stipendiet har varit helt nödvändigt och ovärderligt för att vi nu ska kunna jobba med D-Foot mer brett kliniskt. Vi har fått medial spridning. Vårt långvariga, tålmodiga arbete behöver ju alltid resurser. Familjen Jacobsson såg potentialen väldigt tidigt. 
Nu håller vi på att ta fram ett webbprogram för att analysera i vilken mån fotvården är hållbar ekologiskt, ekonomisk och socialt. Det kan handla om sjuktransporter och klimatutsläpp. Vi kan ta fram siffror på det!

Vad är nästa projekt?

Nu håller vi på att ta fram ett webbprogram för att analysera i vilken mån fotvården är hållbar ekologiskt, ekonomisk och socialt. Det kan handla om sjuktransporter och klimatutsläpp. Vi kan ta fram siffror på det!

Du cyklade till Jokkmokk för bättre fothälsa?

Jag ville göra skillnad och sa till patientorganisationerna att om ni ordnar möten på vägen från Göteborg till Jokkmokk, så kan vi diskutera den fotfrågan med politiker tillsammans med patienter och vårdens företrädare. På 90 dagar avverkade jag 255 mil, var i radio och TV och träffade många människor. Leverantörer kom ut och visade inlägg och skor och så gjorde vi fotundersökningar och demonstrationer på plats. Det var en dröm som gick i upplevelse, att få släppa böckerna ett tag och göra något för fothälsan i Sverige. Jag tror på värdet att våga visa, prata och vara ute bland folk och ha ett bra samarbete med media.

De senaste intervjuerna