Stipendium för grön innovation i svenska industriföretag

Lisa Melander, forskningsstipendiat.

Lisa Melander är forskare på Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Tack vare stipendiet på 200 000 kr, har hon kunnat genomföra tre studier kring hur stora industriföretag samarbetar med sina leverantörer och kunder i utvecklingen av gröna innovationer. Samtliga studier är kopplade till idén om cirkulär ekonomi.

Vad har stipendiet betytt för dig?

–Det har varit jätteviktigt! Tack vare det har jag kunnat genomföra de här studierna och de har fått ett otroligt genomslag, jag har fått två artiklar publicerade i riktigt bra journaler och jag har presenterat två konferensartiklar. Efter en av konferenserna blev jag kontaktad för att skriva en ”practitioners piece”, en publikation som just blivit accepterad, säger Lisa.

Vad handlar studierna om?

–Jag studerade hur ABB jobbar med återtillverkning, alltså det cirkulära ekonomitänket som handlar om att man köper tillbaka gamla produkter från kunder för att sedan återtillverka dem och sälja till andra kunder. Istället för att slänga en gammal produkt så byter man ut ut vissa delar och förbättrar produkten. Jag studerade den amerikanska industrirobotmarknaden där det handlar om att uppdatera elektronik eller mjukvara i robotar och sedan sälja dessa på marknaden för återtillverkade produkter. ABB säljer både nya robotar och återtillverkade produkter.

Sen undersökte jag också hur ABB tillsammans med Alfa Laval jobbade ihop för att ta fram en ny effektivare separator. Trots att både motorn och separatorn är två produkter som funnits i hundra år, så kan man fortfarande göra innovationer som betyder stor förbättring i effektiviteten.

I den tredje studien tittade jag på hur Atlas Copco förbättrar sina innovationer genom att samarbeta med sina kunder. Modellen heter Voice of the Customer och handlar om en process där man lyssnar till kundens behov och krav på hållbarhet i samband med att man tar fram en ny produkt. Genom att samarbeta med kunderna kan produkter och tjänster som kunderna använder förbättras och bli mer hållbara, säger Lisa.

Hur ser framtiden ut?

–Nästa steg blir att tillsammans med en kollega titta på hur man integrerar en produkt och en service i ett system. Det ingår i det cirkulära ekonomitänket och handlar om att ha en mer hållbar affärsmodell som innebär att produkten lever längre genom regelbundet underhåll, säger Lisa.

De senaste intervjuerna