Entreprenörs- och forsknings­stipendier

Stiftelsen delar ut personliga stipendier för utbildning till entreprenörer och bidrar med forskningsmedel till utvalda projekt.

Entreprenörs- och forsknings­stipendier

Stiftelsen delar ut personliga stipendier för utbildning till entreprenörer och bidrar med forskningsmedel till utvalda projekt.

Stipendier

Entreprenörer

Utbildning för entreprenörer med registrerat bolag.

Forskare

Stipendier för forskningsprojekt.

Stipendiater 2023

Nyheter

En av årets stipendiater Petra Apell tar emot entreprenörspriset

Bilder stipendieutdelning 2023

Årets stipendieutdelning på Park 49. Det blev mingel och presentationer av både årets och föregående års stipendiater följt av middag och musikunderhållning med Fröken Signes

Läs mer »

Intervjuer

Om stiftelsen

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse är grundades 2012 och stammar ur den fantastiska entreprenörsanda, som gav truckföretaget Atlet dess storlek och betydelse på världsmarknaden för materialhantering och logistik.

Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design. Stipendium delas ut till såväl företagare som forskare.

En del av stiftelsens ändamål är också att varje eller vartannat år utse en eller flera entreprenörer som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.